Finanse

H.Z. Transport Poland

Grupa spółek należących do H.Z. Logistics od 35 lat specjalizuje się w dostarczaniu usług z zakresu logistyki i transportu. Oferuje szeroki pakiet usług logistycznych na rynku europejskim: transport międzynarodowy, intermodalny, magazynowanie, dystrybucję oraz dostawy na statki. H.Z.Transport Poland od ponad 20 lat korzysta z oprogramowania Exact, które nie tylko wspiera procesy finansowo-księgowe w spółce, ale także ułatwia raportowanie w ramach całej grupy wywodzącej się z Niderlandów.

Dane można w łatwy sposób grupować i wyszukiwać w systemie. Przekształcamy je w naszej firmie na różne sposoby, żeby móc wyciągać wnioski i zarządzać finansami w optymalny sposób.

Wymagania

Konieczność przygotowywania raportów i dostosowywania ich do wymogów międzynarodowej grupy kapitałowej. Potrzeba konsolidacji i analizy danych z różnych spółek.

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu Exact Globe w spółce-matce oraz spółkach-córkach oraz oprogramowania umożliwiającego konsolidację danych.

Korzyści

Rozwiązanie Exact umożliwia H.Z. Transport Poland:

  • Skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania raportów w ramach grupy kapitałowej oraz na potrzeby zewnętrznych podmiotów.
  • Zapewnienie ujednoliconego raportowania oraz konsolidacji danych potrzebnych do analizy finansowoksięgowej całego przedsiębiorstwa.
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznemu eksportowi danych do plików Excel.
  • Automatyzację powtarzalnych zadań.
  • Łatwe wdrożenie nowych pracowników, dzięki intuicyjnej obsłudze programu oraz dostępowi do filmów instruktażowych.
PL Select your country