Finanse

Euroafrica

Spółka Euroafrica Linie Żeglugowe powstała w 1991 roku w Szczecinie z wyodrębnionych struktur Polskich Linii Oceanicznych. Początkowo była samodzielnym podmiotem, ale po kolejnych etapach restrukturyzacji oraz w ramach procesu połączenia transgranicznego w 2010 roku, została włączona do Grupy Kapitałowej Hass Holding Limited. Euroafrica świadczy usługi przewozów morskich ładunków. Od kilku lat Euroafrica skutecznie rozwija działalność jako centrum usług wspólnych dla różnych podmiotów Grupy Kapitałowej.
Korzyścią jest to, że mamy jednolity system dla wszystkich obsługiwanych spółek i każda z nich w zakresie tych podstawowych aspektów, czyli ewidencji finansowej przede wszystkim, funkcjonuje tak samo. Nie ma znaczenia, czy ktoś pracuje dla firmy, która mieści się za granicą czy w Polsce.

Wymagania

Euroafrica obsługuje prawie 30 spółek, w związku z czym potrzebowała jednolitego systemu, który będzie strukturyzował dane w ten sam sposób. Postęp technologiczny był mocnym impulsem do zmian i podjęcia decyzji o wdrożeniu nowej wersji systemu Synergy.

Rozwiązanie

Euroafrica rozpoczęła współpracę z Exact Software Poland w 2007 roku – spółka od tego czasu korzysta z systemu Exact Globe w zakresie finansów, fakturowania, środków trwałych oraz z kilku funkcjonalności przygotowanych na zlecenie Euroafrica. Przedsiębiorstwo korzysta także z oprogramowania Exact Synergy.

Korzyści

  • Sprawne wdrożenie i zapewnienie ciągłości biznesowej.
  • Automatyzacja zadań, co oszczędza czas i optymalizuje pracę.
  • Dostęp do jednolitego systemu dla wszystkich 30 spółek – taka sama struktura danych dla każdego podmiotu.
  • Łatwe wdrożenie nowych pracowników dzięki intuicyjnej obsłudze programu.
  • Optymalizacja procesów finansowo-księgowych wskutek zautomatyzowania procesów księgowania faktur.
  • Proste w obsłudze archiwum dokumentów dotyczących procesów biznesowych.
  • Podniesienie wydajności pracy dzięki automatycznemu obiegowi zadań.
  • Ułatwienie procesu akceptacji dokumentów - umożliwienie pracy zdalnej.
  • Dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb spółki.
PL Select your country