Usługi

Bezpieczeństwo danych w chmurze – czy jest się czego bać?

bezpieczeństwo danych w chmurze
Przyspieszenie tempa cyfryzacji przedsiębiorstw przybrało na sile w ostatnim roku, głównie za sprawą pandemii COVID 19. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu jest wykorzystanie rozwiązań chmurowych w biznesie. Badania wskazują na to, że coraz więcej firm będzie się decydowało na implementację usług chmurowych w ciągu kolejnych 10 lat. Mówi się o tym, że do 2026 roku 75 proc. przedsiębiorstw w UE będzie korzystać z chmury, sztucznej inteligencji czy big data.

Sytuacja wygląda optymistycznie także w Polsce, ponieważ według opublikowanego w marcu 2021 badania EY Polska „Transformacja cyfrowa firm 2020" 64% polskich przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania chmurowe, a na przestrzeni najbliższych 12-18 miesięcy zdecyduje się na to 26% ankietowanych. Z tego badania wynika jeszcze jedna ciekawa informacja. Wskazuje się, że jako jedną z największych barier we wdrażaniu usług chmurowych w polskich przedsiębiorstwach pozostaje brak zaufania, który deklaruje 29 proc. firm. Przedsiębiorstwa mają wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa chmury.

W poniższym artykule odpowiemy na pytanie, czym jest chmura i jakie korzyści niesie za sobą jej zaimplementowanie w firmie. Zastanowimy się też, jak to jest z tym bezpieczeństwem danych w chmurze.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Warto zacząć od pełnego wyjaśnienia samego pojęcia chmury. Chmura (inaczej chmura obliczeniowa) jest to taki rodzaj usługi, który opiera się na przechowywaniu danych na serwerze dostawcy. W sytuacji wzorcowej wszyscy pracownicy firmy mają stały dostęp do danych, które są gromadzone w chmurze. Możemy więc z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko dociera połączenie internetowe np. skorzystać z bazy danych klientów, udostępnić dokumenty czy podzielić się z zespołem zdjęciami lub video. Najprościej rzecz ujmując - chmura jest zbiorem rozproszonych na całym świecie serwerów i centrów danych, na których możemy przechowywać wszelkie informacje.

Jak korzysta się z chmury w praktyce?

Tak jak już wspomniano, do korzystania z usług w chmurze potrzebny jest dostęp do sieci. Chmura likwiduje wszelkie ograniczenia sprzętowe. Dostawca udostępnia serwery dla użytkowników, najczęściej poprzez odpowiednią aplikację do połączenia się z takim serwerem. Wtedy użytkownik zwykle loguje się na swoje konto, by korzystać z rozwiązania. Oprócz dostępu do sieci wymagana jest więc też aplikacja do obsługi danej chmury zainstalowana na urządzeniu.

Zalety przechowywania danych w chmurze

Jest bardzo wiele korzyści, które wynikają z migracji danych do chmury obliczeniowej w organizacji. Przechowywanie danych w chmurze podnosi produktywność, wydajność, rozwój i dobrą organizację współczesnych miejsc pracy. Poza tym jest to często pierwszy krok do transformacji cyfrowej w firmie.

Do głównych korzyści wynikających z korzystania z usług chmurowych należą:

Oszczędność pieniędzy

Chcąc zorganizować podobne rozwiązanie w siedzibie organizacji, musielibyśmy się liczyć z wysokimi kosztami infrastruktury informatycznej. Opłaty za utrzymywanie serwerów i innych sprzętów są wysokie, a przetwarzanie w chmurze opiera się na zdalnych zasobach. Warto wziąć też pod uwagę koszty związane nie tylko z zakupem sprzętu, ale również z zatrudnieniem administratorów systemów i opłaty związane ze zużyciem energii. Utrzymanie środowiska informatycznego w firmie pochłania nie tylko środki finansowe, ale także czas, który można byłoby poświęcić na inne zadania.

Awarie sprzętu nie skutkują utratą danych

W chmurze mamy możliwość stworzenia kopii zapasowych ważnych plików, dokumentów czy danych na kilku serwerach i w kilku lokalizacjach. Natomiast gromadzenie wszystkich informacji w jednym, fizycznym miejscu może być ryzykowne – w przypadku zniszczenia sprzętu możemy zostać pozbawieni niezbędnych danych.

Elastyczność/możliwość pracy zdalnej

Przechowywanie dokumentów, plików czy innych zasobów potrzebnych przy codziennym wykonywaniu obowiązków w postaci online, pozwala na pracę z dowolnego miejsca na świecie. W takiej sytuacji, jaka miała miejsce w związku z pandemią COVID, jest to bardzo wygodne i wręcz niezbędne rozwiązanie, które pozwoliło firmom na szybkie zaadaptowanie się do nowej rzeczywistości. W chmurze obliczeniowej mamy także możliwość korzystania z plików i danych na telefonie czy tablecie, co jest bardzo przydatne np. w mobilnej pracy handlowca.

Ułatwienie współpracy w organizacji

Chmura pozwala na tworzenie, edytowanie i zapisywanie różnych plików, co w znacznym stopniu ułatwia codzienną współpracę w przedsiębiorstwie. Dzięki chmurze kilkuosobowy zespół pracowników może pracować np. nad jednym dokumentem z różnych lokalizacji. To także pozwala na zniwelowanie błędów wynikających z udostępniania danych, które nie byłyby aktualne. Jeśli nie korzystamy z chmury, to pliki mogą być modyfikowane w danym momencie tylko przez jedną osobę. W efekcie tego mogą one krążyć po firmie (często w różnych wersjach), a to zwiększa ryzyko błędów.

Ochrona danych

Wbrew często panującej opinii chmura obliczeniowa jest bezpieczna i Twoje firmowe dane umieszczone w niej także. Każdy dostawca chmury traktuje kwestię bezpieczeństwa danych priorytetowo. Jak to dokładnie wygląda? Więcej na informacji na ten temat poniżej.

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Bezpieczeństwo danych w chmurze podnoszone jest nieustannie. Dane w chmurze są zaszyfrowane, a w większości przypadków mamy też możliwość skonfigurowania własnych ustawień bezpieczeństwa. Na co jednak warto z pewnością zwrócić uwagę? Na kwestię tego, czy dostawca usług w chmurze dba o przetwarzanie danych zgodnie z RODO.

Należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość włamania, awarii czy innej katastrofy naturalnej, w której efekcie może dojść do utraty firmowych danych. Jednak taka sama sytuacja może się zdarzyć w przypadku infrastruktury informatycznej w naszej firmie - jest nawet większe prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, ponieważ dostawcy chmury stosują o wiele bardziej wyszukane metody zabezpieczeń. Istnieją ścisłe procedury postępowania w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji. Dostawcy technologii chmurowych posiadają zazwyczaj kilka bardzo oddalonych od siebie serwerowni, na których przechowywane są kopie plików, na wypadek ingerencji siły wyższej.  W gruncie rzeczy, to praktyka pokazuje, że najsłabszym ogniwem jest niewiedza użytkownika i jego nieostrożne korzystanie z narzędzi i aplikacji.

Bezpieczne dane w chmurze dzięki systemowi ERP

ERP w chmurze to bardzo popularne rozwiązanie, które ma wiele zalet. Przeniesienie danych firmowych i oprogramowania, z którego korzystamy na co dzień na bezpieczną i łatwą w obsłudze chmurę, pozwala na rezygnację z kosztownych inwestycji w infrastrukturę oraz opłat za wdrożenie dedykowanego oprogramowania. 

System ERP w chmurze pozwala uzyskać wiele innych korzyści takich jak bezpieczeństwo danych, niezawodność, mobilny dostęp, a także integracja z innymi chmurowymi rozwiązaniami. Tym bardziej że profesjonalni dostawcy chmury zapewniają kompleksowy serwis, dbając o bieżącą konfigurację sprzętu, konserwację oprogramowania, zapisywanie danych, kopie zapasowe, łączność i inne ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa danych, więc nie musimy poświęcać temu wiele czasu i uwagi.

Rozwiązania Exact Cloud

Exact to jeden z największych i najbardziej doświadczonych europejskich dostawców usług w chmurze, obsługujący ponad 400 000 firm, którym dostarcza rozwiązań udostępnianych na platformie Exact Cloud. Chmura Exact gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych i ich ochronę dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Sprawdź naszą platformę w chmurze.
PL Select your country