Usługi

Jak zarządzać firmą w sposób nowoczesny i innowacyjny?

jak zarządzać firmą

Nieustannie zmieniające się otoczenie organizacji, niepewność i ryzyko zmuszają do zastanowienia się, w jaki sposób zarządzać firmą, by zapewnić jej stały rozwój i umocnić pozycję konkurencyjną naszego przedsiębiorstwa. Do takich rozważań wśród przedsiębiorców dochodziło szczególnie w 2020 roku, kiedy światową gospodarkę dosięgnął kryzys związany z pandemią koronawirusa, a osoby stojące na czele organizacji poszukiwały rozwiązań, które pozwolą zapewnić ciągłość biznesową i zachować sprawność operacyjną firmy.

W poniższym artykule przedstawiamy 5 porad z obszaru zarządzania firmą i wprowadzania innowacji, które pozwolą organizacji zachować silną pozycję na rynku, a także wpłyną na poprawę konkurencyjności i wzrost efektywności. Ważne by pamiętać, że skuteczne zarządzanie firmą prowadzi do sukcesu i wzrostu jej wartości.

1) Zarządzaj relacjami z klientem

Jeśli chcesz wyróżnić się na tle swojej konkurencji, to zbuduj ze swoimi klientami stabilne, oparte na sprawnej i spójnej komunikacji relacje biznesowe. Aby to osiągnąć, musisz posiąść szeroką wiedzę na temat klientów (także tych potencjalnych), przede wszystkim analizując ich potrzeby i zachowania. Bez takich działań nie zbudujesz partnerstwa i relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Zastanów się także, jaką wartość chcesz dać swoim klientom - nieustannie pracuj nad realizacją wizji i misji swojej marki. To pozwoli Ci budować pozytywny wizerunek firmy.

Aby klienta najpierw pozyskać, a później zbudować z nim długotrwałe relacje biznesowe potrzebna jest skoordynowana praca działu sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

2) Postaw na pracowników

Kapitał ludzki to największa wartość każdej firmy. Dlatego tak istotne jest, by inwestować w swój zespół. Jak to zrobić? Przede wszystkim dając pracownikom możliwość nieustannego szkolenia się i kształcenia. W ten sposób każdy pracownik zdobywa nowe kompetencje, które następnie stanowią znaczący kapitał dla firmy. Coraz częściej w firmach zajmuje się tym dział HR, który nie tylko odpowiada za sprawy kadrowo - administracyjne jak to miało miejsce w przeszłości, ale jest również odpowiedzialny za budowanie ścieżki awansów i rozwoju pracowników, a także motywowanie ich. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem takich innowacyjnych rozwiązań, które podniosą jakość pracy pionu HR.

3) Bezpiecznie i efektywnie zarządzaj danymi

Zarządzanie danymi to praktyka gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji. Jak robić to w sposób bezpieczny i wydajny? Przede wszystkim starając się scentralizować i zintegrować dane. Przechowując dane w jednym miejscu, mamy pewność, że każdy pracownik pracuje z tymi samymi, poprawnymi i aktualnymi informacjami. Jednolita baza danych pozwala więc na uzyskanie większej kontroli i transparentności nad procesami zachodzącymi w firmie. Dostęp do zawsze aktualnych danych ma jeszcze jedną zaletę - dzięki temu zyskujesz komplet informacji pozwalających na podjęcie dobrych decyzji strategicznych. Jest to więc pierwszy krok do rozwoju.  

Należy wziąć również pod uwagę to, że każda firma dysponuje cennymi i wrażliwymi informacjami, które często są objęte procedurami RODO. Tak więc kwestia bezpieczeństwa informacji z takich obszarów jak dane finansowe, informacje dotyczące klientów i ludzi zatrudnionych w organizacji, czy własności intelektualnej, jest więc priorytetem. Warto więc zadbać o odpowiednie procedury i zasady w firmie, a także wesprzeć się zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi do zarządzania danymi przedsiębiorstwa.

4) Stwórz warunki do pracy zdalnej

Rok 2020 w znacznej mierze pokazał, jak ważna jest elastyczność i zdolność szybkiej adaptacji firm w zmieniających się warunkach rynkowych. Warto być przygotowanym na nagłą reorganizację pracy i konieczność przejścia na „home office". W tym celu przedsiębiorstwo musi zapewnić pracownikom narzędzia do wykonywania obowiązków w sposób zdalny - od sprzętu po odpowiednie oprogramowanie takie jak, chociażby programy do komunikacji czy do przepływu dokumentów.

5) Utwórz obszar do sprawnej komunikacji i współpracy

Jeśli zależy Ci na wysokiej produktywności swojego zespołu, to powinieneś zapewnić mu odpowiednie narzędzia do komunikacji między pracownikami. Platformy komunikacyjne są elementem, który wspomaga wspólną pracę i dzielenie się wiedzą w ramach przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli Twoja firma ma rozproszoną strukturę. Współcześnie poczta elektroniczna to za mało. Narzędzia komunikacyjne są szybsze, pozwalają na grupowe konwersacje, pomagają na bieżąco informować się o różnych sprawach i planować przyszłe działania. Pamiętaj, że komunikacja to wartość podstawowa dla ciągłości biznesu.

Nowoczesne i innowacyjne zarządzanie firmą dzięki Exact

Niezależnie od tego, w jakiej branży prowadzisz biznes ani jak duża jest Twoja firma, pewne jest jedno: nowoczesne rozwiązania informatyczne ułatwiają wprowadzenie w życie wszystkich wyżej wymienionych wskazówek. Profesjonalny system ERP może wspomóc zarządzanie przedsiębiorstwem - podnieść efektywność procesów i skrócić czas realizacji niektórych zadań.

Przykładowo oprogramowanie biznesowe od Exact obsługuje wszystkie procesy przebiegające w firmie (nawet te złożone) i co istotne - integruje operacje zewnętrzne z wewnętrznymi. Wspiera m.in. procesy finansowo - księgowe, obieg zadań, kontrolę zasobów czy zarządzanie projektami. Przy czym, wybierając odpowiednie oprogramowanie, mamy pewność, że gdy zajdzie taka potrzeba, możemy pracować z każdego miejsca, w którym mamy dostęp do Internetu.

System do zarządzania zasobami ludzkimi wsparciem w pracy działu HR

Jeśli natomiast zdecydujemy się na system do zarządzania zasobami ludzkimi, który automatyzuje powtarzalne procesy kadrowo - administracyjne, to zwiększymy wydajność działu HR i umożliwimy zespołowi tego pionu na przykład analizę potrzeb szkoleniowych podwładnych, czy tworzenie systemów motywacyjnych. Z kolei system CRM do zarządzania relacjami z klientem będzie znacznym wsparciem dla działów: sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w codziennym kontakcie z nabywcami.

Profesjonalne oprogramowanie wspomaga nie tylko wyżej wymienione procesy miękkie firmie, ale także te związane z produkcją, czy łańcuchem dostaw. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają mieć kontrolę nad danymi dotyczącymi stanu zapasów, stopnia realizacji produkcji czy zamówień produktów, a także na monitorowanie statusów projektów.

Chcesz wiedzieć więcej na temat nowoczesnego zarządzania procesami? 

PL Select your country