Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Exact Consolidation Powered by Lucanet

Uprość zarządzanie złożonymi zasobami finansowymi swojej firmy

Business software

Zamykaj okresy finansowe szybko, prosto i ze stuprocentową pewnością

Dzięki Exact Consolidation wszystkie procesy związane z zarządzaniem finansami zostają powiązane z jednym, scentralizowanym źródłem najbardziej aktualnych danych finansowych. Wszystkie dane finansowe, budżety i prognozy oraz dane o charakterze pozafinansowym są w łatwy sposób koordynowane, co bardzo upraszcza ich analizę.

Korzyści wynikające ze stosowania Exact Consolidation

Jeden niezawodny zestaw danych

Długie i czasochłonne cykle zamykania okresów finansowych należą już do przeszłości. Zapomnij o skomplikowanych, nieelastycznych arkuszach kalkulacyjnych. Exact Consolidation to kompleksowy magazyn danych finansowych. To jedno centralne źródło odpowiedzi na wszelkie pytania, niezależnie od standardów prowadzenia księgowości (np. US-GAAP, IFRS, HBG).

Pełny obraz sytuacji

Exact Consolidation dostarcza raporty dotyczące poszczególnych segmentów działalności, równolegle tworząc skonsolidowane rachunki zysków i strat, bilanse oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Liczba konsolidacji podrzędnych nie ma znaczenia. Dzięki temu zyskujesz bezpośredni wgląd w wyniki całej organizacji, z różnych perspektyw.

Przejrzysta ścieżka audytu

Dodawaj dokumenty i komentarze tworzące pełną ścieżkę audytu i uzasadniające każdą poprawkę. W systemie rejestrowane są wszystkie zmiany wprowadzane w ramach zamknięcia miesiąca lub roku. Podnosi to wiarygodność procesów oraz jakość danych.

Obsługa różnych walut

Automatyczne przeliczanie kwot wyrażonych w pewnych walutach na wartości historyczne, średnie i dzienne pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia przejrzystość. Chcesz ocenić wpływ zmiany wartości waluty? A może interesuje Cię zestawienie rzeczywistych wyników z wartościami ujętymi w budżecie? Przeliczanie odbywa się w pamięci i czasie rzeczywistym, dzięki czemu otrzymujesz natychmiastowy dostęp do wyników.

Raportowanie samoobsługowe

Wszechstronne kreatory obsługują automatyczne generowanie danych dotyczących transakcji i konsolidacji, ale również wzajemne wyłączenia konsolidacyjne. Dotyczy to również udziałów o zmiennej wartości procentowej własności. Rozwiązanie obejmuje zarządzanie zamknięciami i ujawnianiem danych. Jego struktura pozwala na kontrolę każdego etapu procesu. W prosty sposób możesz samodzielnie określać reguły i generować raporty KPI bez konieczności korzystania ze wsparcia IT czy drogich konsultacji.

Wgląd dla wszystkich udziałowców

Zapewnij zarządowi bezpośredni dostęp do kokpitu lub określonego raportu KPI w systemie. Możesz skorzystać ze wsparcia w postaci dodatku Excel z tabelą przestawną. Najnowocześniejsze interfejsy obsługujące XMLA, ODBO i MDX zapewniają bezproblemową integrację z posiadanym środowiskiem raportowania i/lub BI, w tym MS Reporting Services.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Lepsze wykorzystanie oprogramowania firmowego

Rozpocznij korzystanie zaraz po instalacji i zyskaj najlepszy możliwy zwrot z oprogramowania dzięki usługom Exact. Nasi zawodowi doradcy służą pomocą zarówno osobom dopiero konfigurującym środowisko online, jak i tym, które pragną zmodyfikować posiadany system ERP.

Historie klientówVapro

Exact Consolidation powered by Lucanet wdrożyliśmy w ciągu trzech miesięcy.

PL Select your country