Exact Consolidation Powered by LucaNet

Uprość zarządzanie złożonymi zasobami finansowymi swojej firmy

Business software

Zamykaj okresy finansowe szybko, prosto i ze stuprocentową pewnością

Dzięki Exact Consolidation wszystkie procesy związane z zarządzaniem finansami zostają powiązane z jednym, scentralizowanym źródłem najbardziej aktualnych danych finansowych. Wszystkie dane finansowe, budżety i prognozy oraz dane o charakterze pozafinansowym są w łatwy sposób koordynowane, co bardzo upraszcza ich analizę.

Korzyści wynikające ze stosowania Exact Consolidation

Jeden niezawodny zestaw danych

Długie i czasochłonne cykle zamykania okresów finansowych należą już do przeszłości. Zapomnij o skomplikowanych, nieelastycznych arkuszach kalkulacyjnych. Exact Consolidation to kompleksowy magazyn danych finansowych. To jedno centralne źródło odpowiedzi na wszelkie pytania, niezależnie od standardów prowadzenia księgowości (np. US-GAAP, IFRS, HBG).

Pełny obraz sytuacji

Exact Consolidation dostarcza raporty dotyczące poszczególnych segmentów działalności, równolegle tworząc skonsolidowane rachunki zysków i strat, bilanse oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Liczba konsolidacji podrzędnych nie ma znaczenia. Dzięki temu zyskujesz bezpośredni wgląd w wyniki całej organizacji, z różnych perspektyw.

Przejrzysta ścieżka audytu

Dodawaj dokumenty i komentarze tworzące pełną ścieżkę audytu i uzasadniające każdą poprawkę. W systemie rejestrowane są wszystkie zmiany wprowadzane w ramach zamknięcia miesiąca lub roku. Podnosi to wiarygodność procesów oraz jakość danych.

Obsługa różnych walut

Automatyczne przeliczanie kwot wyrażonych w pewnych walutach na wartości historyczne, średnie i dzienne pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia przejrzystość. Chcesz ocenić wpływ zmiany wartości waluty? A może interesuje Cię zestawienie rzeczywistych wyników z wartościami ujętymi w budżecie? Przeliczanie odbywa się w pamięci i czasie rzeczywistym, dzięki czemu otrzymujesz natychmiastowy dostęp do wyników.

Raportowanie samoobsługowe

Wszechstronne kreatory obsługują automatyczne generowanie danych dotyczących transakcji i konsolidacji, ale również wzajemne wyłączenia konsolidacyjne. Dotyczy to również udziałów o zmiennej wartości procentowej własności. Rozwiązanie obejmuje zarządzanie zamknięciami i ujawnianiem danych. Jego struktura pozwala na kontrolę każdego etapu procesu. W prosty sposób możesz samodzielnie określać reguły i generować raporty KPI bez konieczności korzystania ze wsparcia IT czy drogich konsultacji.

Wgląd dla wszystkich udziałowców

Zapewnij zarządowi bezpośredni dostęp do kokpitu lub określonego raportu KPI w systemie. Możesz skorzystać ze wsparcia w postaci dodatku Excel z tabelą przestawną. Najnowocześniejsze interfejsy obsługujące XMLA, ODBO i MDX zapewniają bezproblemową integrację z posiadanym środowiskiem raportowania i/lub BI, w tym MS Reporting Services.

Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software
Business Software

Lepsze wykorzystanie oprogramowania firmowego

Rozpocznij korzystanie zaraz po instalacji i zyskaj najlepszy możliwy zwrot z oprogramowania dzięki usługom Exact. Nasi zawodowi doradcy służą pomocą zarówno osobom dopiero konfigurującym środowisko online, jak i tym, które pragną zmodyfikować posiadany system ERP.

Historie klientówVapro

Exact Consolidation powered by Lucanet wdrożyliśmy w ciągu trzech miesięcy.

PL Select your country