Produkcja

Usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw – jak to zrobić?

zarządzanie łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu zapewnienie, że surowiec ostatecznie dotrze do użytkownika końcowego jako produkt. Opiera się on na skoordynowanych ze sobą procesach logistycznych, transportowych i magazynowych w firmach.
Jest podstawą funkcjonowania rynku sprzedaży dóbr i usług. Łańcuch dostaw wpływa na działanie przedsiębiorstw, niezależnie od branży i wielkości firmy, chociaż właściwe zarządzanie nim jest szczególnie ważne w większych organizacjach, gdzie jakiekolwiek problemy w przepływie towarów mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość pracy przedsiębiorstwa i ekonomię jego działania.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Czym jest więc samo zarządzanie łańcuchem dostaw? Są to działania zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, do których należy m.in. organizowanie procesu przepływu towarów i usług w łańcuchu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowania decyzji, czy zarządzaniu zasobami.
SCM (Supply Chain Management) można je opisać jako realizację optymalnej współpracy łańcuchowej między różnymi jednostkami biznesowymi (zakupy, sprzedaż, logistyka, magazynowanie, zarządzanie zapasami i wydajnością, planowanie produkcji, obsługa klienta, sprzedaż) a dostawcami i klientami w celu przekazania wartości.

Celem zarządzania łańcuchem dostaw jest zdobycie przewagi konkurencyjnej przez wszystkich jego uczestników poprzez jak najpełniejsze i najefektywniejsze zaspokajanie potrzeb ostatecznych odbiorców. Najważniejszą zasadą w zarządzaniu łańcuchem jest odpowiedni i zautomatyzowany przepływ produktów z włączeniem w działania wszystkich poszczególnych elementów sieci. Kluczowym słowem jest tutaj „zautomatyzowany”, ponieważ warto postawić na sprawdzone w praktyce rozwiązania w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Do rozwiązań takich należą systemy ERP, które pozwalają w pełni zsynchronizować plany produkcji z dostawami i przyspieszyć realizację zamówień. Dzięki temu każda organizacja jest w stanie uzyskać lepsze wyniki handlowe i zwiększyć efektywność dzięki ograniczeniu czasu na powtarzalne czynności. Efektem takiego stanu rzeczy będzie wzrost zysków.

Postaw na przejrzystość relacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw

W optymalnym łańcuchu wszystko jest zorganizowane w ten sposób, aby możliwa była wymiana informacji w czasie rzeczywistym. Zatem, jeśli chcemy usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, to na samym początku, powinniśmy zająć się zbudowaniem silnych relacji, zyskaniem pełnej przejrzystości łańcucha i zintegrowaniem przepływu informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz - z kontrahentami i klientami. To wspiera lepszą koordynację przesyłek, co przekłada się na niższe koszty transportu i dostawy. Dodatkowo przyspiesza sprzedaż i zapewnia lepszą obsługę klienta. Kluczowe znaczenie ma stworzenie prawdziwie ujednoliconego procesu od zamówienia do dostawy. Dziś liczy się nie tylko wysoka jakość produktu i cena, ale także krótki czas realizacji zamówień – to może pomóc w uzyskaniu przewagi nad konkurencją.  

Ważne jest również, aby wiedzieć, że przejrzystość powinna wykraczać poza tradycyjne granice łańcucha produkcyjnego. Musi to być coś więcej niż tylko sieć partnerska. Współcześnie, w cyfrowym świecie, w którym konsumenci są ze sobą ściślej połączeni, ważne jest również dostarczanie klientom informacji w czasie rzeczywistym na temat tego, co kupują. Na przyklad, czy jest produkowany w sposób zrównoważony i kiedy produkt zostanie dostarczony. Zapewnienie przejrzystości użytkownikom końcowym stanowi prawdziwą wartość dodaną dla producentów i detalistów.

Firmy mogą podjąć szereg inicjatyw w celu osiągnięcia przejrzystości łańcucha. Jedną z nich jest wybór rozwiązań logistycznych, które zapewniają najlepszą obsługę przy jak największej marży. Odpowiednie narzędzia ERP i Business Intelligence są ważne przy tworzeniu właściwych grup. Są one niezbędne do budowania bardziej intymnego partnerstwa, które przynosi korzyści obu stronom i opiera się na długoterminowej relacji zaufania między klientem a dostawcą.

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka

Logistyka jest częścią SCM i odpowiada za przepływ towarów z Twojej organizacji do użytkownika końcowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy również tego, co poprzedza ten proces – np. zamawiania i transportu surowców od dostawcy do własnej organizacji. Ponadto: robienie planów i przewidywanie, by uniknąć np. przepełnionego magazynu lub odwrotnie - niedoborów w ilości towaru. Logistyka to głównie transport, SCM to inteligentne planowanie i ciągła komunikacja między wszystkimi ogniwami w łańcuchu.

Oprogramowanie do inteligentnego zarządzania łańcuchem dostaw jest zatem niezbędne do realizacji usprawnionej współpracy w łańcuchu, w którym wszystko jest ze sobą powiązane: od planowania, magazynowania i sprzedaży po transport i obsługę klienta, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Co więcej, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu będziesz w stanie utrzymać wymagany poziom zapasów. 

PL Select your country