Split Payment w Exact Globe

W związku z wejściem w życie 01.07.2018 mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, wprowadziliśmy w Exact Globe ( wersja 415 SP9 i wyżej) możliwość skorzystania z tej zmiany legislacyjnej.

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady mechanizmy podzielonej płatności:

  1. Split payment dotyczy tylko płatności krajowych w PLN, pomiędzy podmiotami B2B
  2. To dłużnik decyduje, czy płaci wg mechanizmu split payment ( jest to fakultatywne)
  3. Kwota przelewu wychodząca z Exact Globe jest wciąż kwotą brutto. Oznaczone jako split payment płatności są dzielone dopiero przez bank.
  4. Obowiązek podziału kwoty brutto na netto i VAT spoczywa na banku, który to specjalnie w tym celu do każdego rachunku w PLN otwiera dodatkowe subkonto dla kwot VAT
  5. Jeśli dłużnik zdecydował się na split payment, to bank rozdzieli tę płatność na kwotę netto na koncie głównym dostawcy i kwotę VAT na subkoncie VAT, przypisanym do tego konta głównego dostawcy.

Nowe funkcjonalności w systemie Exact Globe:

  1. Nastąpi zmiana formatów przelewów dla zdefiniowanych w EG formatów banków – umieszczona zostanie nowa informacja o kwocie VAT, Nipie i nr faktury, wg specyfikacji każdego banku. Na ten moment nie wszystkie banki przygotowały dokumentację z nową specyfikacją.
  2. W warunkach płatności zostanie wprowadzony nowy parametr, który będzie wskazywał, że dana faktura zakupu ma podlegać split payment. Wówczas, w momencie dokonywania płatności uzupełnione zostaną automatycznie dane wymagane dla split payment. Po włączeniu parametru split payment w warunku płatności będzie można w nim przypiąć instrument płatniczy subkonta VAT.
  3. Pojawi się nowy podtyp w instrumencie płatniczym, wskazujący, że jest on subkontem VAT.

Strona dostawcy, czyli otrzymywane płatności nie wymagają żadnej dodatkowej funkcjonalności. W ramach istniejącej funkcjonalności importu będzie można zaimportować wyciąg zarówno na konto główne jak i nowo utworzone subkonto VAT .

Kwota brutto przelana przez naszego dłużnika, oznaczona jako split payment będzie na dotychczas funkcjonującej zasadzie łączona z otwartą fakturą. Bank samodzielnie wyksięguje kwotę VAT z konta głównego i zaksięguje ją na subkoncie VAT. Obie odpowiadające sobie kwoty będzie trzeba przydzielić ręcznie do konta neutralnego, stworzonego specjalnie dla takich rozliczeń VAT. Istnieje możliwość hurtowego przydzielania nieprzydzielonych pozycji i zalecamy jej zastosowanie dla takich kwot VAT na obu kontach bankowych: głównym i subkoncie VAT.

Zachęcamy do regularnego zaglądania na Portal Klienta. Znajdą tam Państwo aktualne powiadomienia w sprawach dotyczących mechanizmu podzielonej płatności oraz innych zagadnień związanych m.in. z najnowszymi aktualizacjami.