WMS

GF Machining Solutions

GF Machining Solutions jest globalnie działającym oddziałem Georg Fischer Group (Szwajcaria), obecnym w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie. Firma jest liderem w branży obrabiarek, rozwiązań z zakresu: oprzyrządowania i automatyzacji, digitalizacji oraz usług Customer Services dedykowanych produkcji form, matryc i elementów metalowych o wysokiej wartości dodanej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej długoletniej współpracy z firmą Exact.

Wymagania:

Efektywne zarządzanie rosnącą liczbą zamówień

Rozwiązanie:

Wdrożenie kompleksowego systemu Exact WMS

Korzyści:

  • Usprawnienie procesu przygotowania towaru do wysyłki, dzięki zidentyfikowaniu położenia towaru w magazynie.
  • Uporządkowanie sposobu przechowywania towarów w magazynie dzięki wprowadzeniu oznaczeń położeń i jednoznacznemu przyporządkowaniu towaru do położenia, w którym jest on przechowywany.
  • Przyspieszenie nawet o połowę procesu inwentaryzacji oraz znaczne zmniejszenie liczby błędów
  • Umożliwienie ewidencji części serwisowych z wykorzystaniem systemu Exact Globe i ich śledzenia, dzięki rejestracji numeru partii.
  • Automatyczne przetwarzanie dokumentów po skompletowaniu zamówienia
PL Select your country