Obieg dokumentów

Damen Engineering

Damen Engineering Gdańsk to centrum kompetencyjne w zakresie inżynierii na zamówienie, projektowania prototypowych jednostek pływających ukierunkowanych na optymalizację ich wydajności i funkcjonalności operacyjnej. Jako część rodziny Damen posiadającej prawie stuletnie doświadczenie w branży budowy statków, spółka prowadzi ambitne i innowacyjne projekty, proponując nowoczesne rozwiązania techniczne.

Sprawna kategoryzacja dokumentów, plan procesów i przygotowanie procedur pozwoliło na szybkie wdrożenie bardzo przyjaznego rozwiązania Exact.

Wymagania

Uporządkowanie kwestii transparentności przepływów finansowych związanych z prowadzeniem przez firmę projektów inżynieryjnych będących częścią składową projektów sprzedażowych Grupy.

Rozwiązanie

Firma Damen wybrała rozwiązanie Exact i wdrożyła Exact Synergy dla usystematyzowania i scyfryzowania obiegu dokumentów.

Korzyści

  • Przejrzysty proces obiegu dokumentów finansowych 
  • Ułatwienie pracy zewnętrznego biura księgowego 
  • Zdjęcie ciężaru zajmowania się dokumentacją przez pracowników operacyjnych firmy 
  • Możliwość waloryzacji efektywności kosztowej prowadzonych działań 
  • Dostosowanie procedur księgowych do wymagań prawnych UE i Polski 
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa fiskalnego
PL Select your country