HRM

HRM dla firmy inżynierskiej

Klientem Exact jest firma inżynierska, która zajmuje się m.in. produkcją i integracją urządzeń dla przemysłu kolejowego i drogowego. Firma należy do holdingu o ogólnoświatowym zasięgu. Firma stale się rozwija i obecnie zatrudnia w Polsce około 100 osób.

Dzięki automatycznym zdarzeniom i informacjom zamieszczanym na karcie pracownika byliśmy w stanie polepszyć płynność procesów związanych z utrzymaniem aktualności takich elementów jak np. badania lekarskie.

Wymagania

Uporządkowanie procesów miękkich poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu automatyzującego zadania HR oraz chęć usprawnienia zarządzania projektami.

Rozwiązanie

Exact Synergy Enterprise pozwolił na realizację potrzeb firmy z zakresu HRM, również tych nieprzewidzianych - podczas implementacji pojawiło się jeszcze kilka perspektyw i większość z nich udało się z sukcesem wdrożyć.

Korzyści

Rozwiązanie Exact umożliwia firmie:

  • Automatyzacja pracy działu HR – wszystkie procesy odbywają się elektronicznie.
  • Samoobsługa - pracownicy mają łatwy dostęp do swoich danych i mogą samodzielnie inicjować procesy kadrowe.
  • Usprawnienie ewidencji czasu pracy i rozliczania wyposażenia.
  • Usprawnienie i wprowadzenie ewidencji związanej z przygotowaniem dokumentów formalnych.
  • Lepsza i dokładniejsza analiza poszczególnych projektów i procesów firmie.
  • Ewidencja czasu poświęcanego na poszczególne projekty i zadania
  • Usprawnienie administracji.
PL Select your country