COMPO EXPERT to międzynarodowy lider w zakresie nawozów i biostymulatorów dla wszystkich obszarów uprawy roślin. Polska spółka od 2018 roku jest częścią Grupy Azoty

Największą korzyścią jest dla nas możliwość szybkiego i łatwego raportowania na potrzeby grupy kapitałowej lub zewnętrznych instytucji.

Wymagania

Przed wdrożeniem oprogramowania Exact w polskim oddziale, firma korzystała z tego systemu za pośrednictwem swojego biura księgowego. Konieczne okazało się jednak wdrożenie oprogramowania bezpośrednio w spółce. COMPO EXPERT Polska poszukiwało możliwości przeprowadzenia tego procesu w możliwie jak najkrótszym czasie i zapewnienia ciągłości biznesowej.

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu Exact Wholesale w elastycznym modelu subskrypcyjnym.

Korzyści

+ Szybkie wdrożenie
+ Skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania raportów w ramach grupy kapitałowej oraz na potrzeby zewnętrznych podmiotów.
+ Oszczędność czasu dzięki automatycznemu eksportowi danych do plików Excel.
+ Automatyzacja powtarzalnych zadań.
+ Kontrola gospodarki magazynowej – analiza wydań oraz procesów sprzedażowych.

PL Select your country