Usługi

Tworzenie podstawy cyfrowej w firmie budowlanej

Wg raportu Deloitte, 2020 był rokiem prosperity dla dużych, polskich firm budowlano-montażowych. Wielu spodziewa się utrzymania tendencji wzrostowej w budownictwie. Dla wielu firm, niestety, rozwój w sektorze charakteryzującym się ograniczonym rynkiem pracy, wysokimi kosztami awarii i rosnącą troską o środowisko nie zawsze jest łatwy. Robienie więcej z mniejszą liczbą ludzi jest sporym wyzwaniem. Firmy budowlane, które chcą wykorzystać ten potencjał wzrostu, będą musiały pracować wydajniej.

Digitalizuj procesy budowlane

Niestety, cyfryzacja w budownictwie jest nadal wyzwaniem. Badania firmy Canon w zaawansowanych technicznie Niderlandach pokazują, że 83% firm budowlanych nie jest zadowolonych z szybkości digitalizacji procesów projektowania i budowy. Tym samym, liderzy branży w Polsce uznali cyfryzację procesów wewnętrznych i zewnętrznych za najwyższy priorytet do 2025 roku. Według raportu, branża posiada ogromny i niezrealizowany potencjał, a firmy, które opierają się na innowacyjnych rozwiązaniach, często odnoszą największe sukcesy na polskim rynku.

Dowiedz się więcej

elektronisch factureren met PEPPOL 
Projekty, budżety i dokumenty pod kontrolą: pobierz broszurę i sprawdź jak to osiągnąć dzięki Exact Synergy Enterprise.

Faza 1: Praca z papierami

Większość procesów w firmach budowlanych w fazie pierwszej nadal przebiega analogowo. Papier jest używany głównie w biurze i na budowie, Excel służy do administracji. Wiele firm budowlanych, szczególnie średnich i nieco mniejszych, znajduje się w tej fazie. Firmy te mają wiele możliwości cyfryzacji przed sobą.

Przechodzenie przez transformację cyfrową jest często procesem długotrwałym i przypomina ewolucję, nie rewolucję. Dzisiaj wyjaśnimy, w jaki sposób można rozłożyć cyfryzację swojej firmy budowlanej na cztery fazy, podkreślając istotę jednego, fundamentalnego elementu.

Faza 2: Digitalizacja biura

Krok dalej: w fazie drugiej natkniesz się na firmy, które są już nieco dalej we wdrożeniu cyfrowych procesów. W biurze korzystają z systemu IT, w którym gromadzone są wszystkie dane. Dobry start! Jednak informacje między placem budowy a biurem są nadal wymieniane na papierze. Kiepsko. W rezultacie często używane są różne systemy, które nie komunikują się ze sobą. Ponadto, w projekt często zaangażowanych jest wiele różnych osób. Bez dobrego wglądu w czasie rzeczywistym pojawiają się błędy, a ryzyko poniesienia ich nieciekawych konsekwencji rośnie.

Faza 3: Digitalizacja placu budowy

W trzeciej fazie są firmy, które nie tylko w pełni zdigitalizowały procesy w biurze (np. za pomocą systemu ERP), ale także poza nim. Firmy te używają np. IoT (Internet of Things) do automatycznego przetwarzania danych. Specjalne aplikacje służą do szybkiego udostępniania informacji i rejestrowania danych u źródła. Wszystkie dane są natychmiast dostępne dla całej firmy. Efektem jest wzrost produktywności firmy budowlanej, ponieważ personel często jest w drodze lub pracuje na placu budowy w pewnej odległości od biura.

Faza 4: Digitalizacja zakończona

W czwartej i ostatniej fazie jest niewiele firm budowlanych. Na tym etapie cyfryzacja jest „zakończona”. Firmy te nie tylko zdigitalizowały swoją administrację, ale także wykorzystują sztuczną inteligencję do dokładniejszego i szybszego konfigurowania procesów. Dane są używane jako mechanizm predykcyjny i wykonują pracę za Ciebie.

Podstawa cyfrowa

Wiele firm pracuje już z zaawansowanymi technologiami, takimi jak Building Information Model (BIM), ale nadal prowadzi administrację papierową i planowanie personelu. Te firmy budowlane pomijają ważną fazę: brakuje im cyfrowego fundamentu. Jest to uderzające, nie tylko dlatego, że raport firmy Canon pokazuje, że wydajniejsze przygotowanie pracy jest jednym z największych wyzwań (67%), ale także dlatego, że właśnie ta podstawa cyfrowa może zapewnić, że zaawansowane systemy będą opłacać się jeszcze bardziej.

Digitalizacja działa optymalnie tylko wtedy, gdy jest wdrażana we wszystkich aspektach organizacji. Pamiętaj, że 98% respondentów ankiety Canon używa papieru na różnych etapach procesu budowlanego, zaznaczając odpowiedzi od czasu do czasu - a w niektórych firmach: zawsze. Logiczne natomiast jest to, że bardziej praktyczne jest najpierw przyzwyczaić personel do cyfrowego systemu planowania, niż od razu podsuwać im pod nos skomplikowany system BIM.

Zacznij od początku

Wiele firm zdaje sobie sprawę, że digitalizacja jest konieczna, ale nie zawsze koncentruje się na pierwszym kroku: cyfrowej podstawie zarządzania personelem, dokumentami i projektami. A praktyczna zasada jest taka: zanim zaczniesz biegać, najpierw musisz nauczyć się chodzić.

PL Select your country