Finanse

Od października nowa struktura JPK VAT

jpk vat

Ministerstwo Finansów idąc z duchem czasu, z roku na rok wdraża coraz nowocześniejsze sposoby komunikowania się z firmami. Rozpoczęto proces od zdefiniowania schematu podstawowych danych, jakie można uzyskać z systemów klientów i przekazać za pomocą jednolitego pliku kontrolnego. Osiągając sukces, Ministerstwo poszło dalej i zaproponowało szersze rozwiązanie, które obejmuje większa ilość danych. Powiązano ewidencje VAT z deklaracją VAT. W ten sposób postanowiono wprowadzić nową strukturę logiczną Jednolitego Pliku Kontrolnego w postaci JPK V7M i JPK V7K. Zmiana może mieć pozytywny wpływ na sposób raportowania, ponieważ zmniejszy zakres obowiązków względem Urzędów Skarbowych. Nowa struktura JPK ma bowiem zastąpić dotychczas wysyłane przez podatników VAT  - deklaracje VAT oraz pliki JPK VAT, jednocześnie łącząc w sobie informacje, jakie zawierały dotychczasowe deklaracje oraz wprowadzając szereg nowych oznaczeń.

JPK V7M i JPK V7K zamiast deklaracji VAT

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć pełną dokumentację przeprowadzanych zmian. Szczególnie ciekawa jest broszura opisująca nowe struktury. Z uwagi na fakt, że są bardziej wymagające niż pierwotny JPK warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem.

Business software

Od kiedy nowy JPK VAT?

Termin wdrożenia nowych struktur JPK V7M i JPK V7K dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT, zmienił się z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. O zmianie poinformowało 28 maja Ministerstwo Finansów. Przesunięcie terminu jest podyktowane chęcią odciążenia przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie kryzysu gospodarczego związanego z panującą epidemią.

Jak to wygląda w praktyce?

Dotychczas funkcjonował plik JPK VAT – w bardzo wielu firmach tylko on był wysyłany, a osobno funkcjonowała deklaracja VAT (deklaracja dla podatku od towarów i usług), którą można było wygenerować z systemu ERP lub wypełnić ręcznie. Obecnie te dwa dokumenty łączą się w jeden plik o potocznej nazwie VADEK. W związku z tym podatnik musi jednorazowo w systemie wypełnić więcej danych, ale też nie generuje kilku dokumentów, a jeden.

Nowa deklaracja VAT dzieli się na dwie części: deklaracyjną i ewidencyjną.

W części deklaracyjnej mamy zebrane informacje związane z deklaracją VAT, a w części ewidencyjnej mamy dane zawarte w rejestrze VAT.

Część firm nową deklarację VAT będzie składać miesięcznie (JPKV7M), inne przedsiębiorstwa kwartalnie (JPKV7K).

Do kiedy składamy JPK VAT?

Wielu z Państwa pewnie się zastanawia do kiedy powinno się złożyć JPK VAT w przypadku miesięcznego składania deklaracji, a do kiedy JPK mają przekazać przedsiębiorstwa rozliczające podatek VAT kwartalnie.

W tym pierwszym przypadku – podatnicy będą zobowiązani do składania struktury JPK V7M  w części ewidencyjnej i deklaracyjnej po zakończeniu każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni do 25 dnia miesiąca.

W przypadku przedsiębiorstw rozliczających podatek VAT kwartalnie (JPKV7K) te części są rozdzielone – w każdym miesiącu podatnik ma obowiązek składać deklarację ewidencyjną (rejestr VAT) za miesiąc poprzedni (do 25 dnia następnego miesiąca), natomiast raz na kwartał podatnik musi złożyć też część deklaracyjną – nie tylko sam rejestr, ale również deklarację.

Nowa struktura JPK zastąpi także inne składane jak dotąd deklaracje, tj.:

VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
VAT-ZD – wniosek o ulgę na złe długi,
VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT.

System ERP wspiera w generowaniu nowego rejestru VAT

Wiele średnich i dużych przedsiębiorstw korzysta z oprogramowania, które wspomaga procesy finansowo – księgowe w organizacji. System ERP gromadzi m.in dane (m.in. przez rejestracje dokumentów) potrzebne do wyliczenia deklaracji VAT oraz do przygotowania zestawienia JPK – VAT. Oprogramowanie musi być tak skonstruowane, by zebrać w jednym, centralnym miejscu niezbędne informacje i udostępniać je w przekrojach wymaganych w raportowaniu.

Efektywny system ERP generuje możliwość stworzenia nowego JPK VAT.

Z racji tego, że podatnicy muszą we właściwym czasie przygotować się do składania deklaracji VAT w formie pliku JPK,  to przygotowanie oznacza konieczność zaktualizowania oprogramowania w takim terminie, aby można było na bieżąco gromadzić nowe dane potrzebne do raportowania.

Rejestr VAT w nowym podejściu od Exact

Firma Exact w odpowiedzi na nowe przepisy, ale również ze względu na ciągły rozwój klientów i pojawiające się w związku z tym nowe potrzeby, już od pierwszych sygnałów dotyczących zmian w raportowaniu VAT, zajęła się zmianą w sposobie generowania rejestrów VAT. Nowy rejestr VAT dostępny od roku teraz okaże się być wyjątkowo pomocny. Zwiększone wymagania w raportowaniu powodują, że ciągle pracujemy nad udoskonaleniem nowego rejestru VAT, który będzie bazą do utworzenia nowego VDEka i pozwoli naszym klientom płynnie dostosować się do nowych wymagań związanych z JPK VAT.

Przesunięcie terminu wprowadzenia w życie nowych przepisów na październik da zarówno naszym klientom, jak i nam czas na iteracyjną weryfikację i ulepszanie nowych funkcjonalności w systemie Globe. Dzięki temu nasi specjaliści będą mieli możliwość wprowadzenia różnych udogodnień na podstawie sygnalizowanych uwag i potrzeb ze strony klientów.

Ulepszony rejestr VAT razem z nowym mechanizmem generowania VDEK pojawi się w Exact Globe w wersji 419, ale będzie też dostępny w wersji 418 SP15.

Będzie on zawierał:

  • Rozdzielenie danych: osobno do VDEK i osobno dla innych potrzeb
  • Unifikację identyfikatora JPK dla VDEK
  • Prostszy wybór okresu VAT dla VDEK
  • Możliwość wyboru tego, które pole będzie datą dokumentu, a które datą wpływu
  • Możliwość dodania (w kolejnej fazie) dodatkowych informacji dotyczących podatnika

Nowy rejestr będzie służył jako baza dla nowego VDEKa, ale też nie zmieni się jego zakres funkcjonalności wobec poprzedniej struktury JPK. W rejestrze, korzystając z wielu kryteriów, będzie można jak dotychczas wygenerować rejestr VAT, jak również uzyskać rejestr pasujący do nowej struktury VDEK.

Business software
Sprawdź inne rozwiązania do zarządzania księgowością i finansami w firmie.
PL Select your country