Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Finanse

Od października nowa struktura JPK VAT

jpk vat

Ministerstwo Finansów idąc z duchem czasu, z roku na rok wdraża coraz nowocześniejsze sposoby komunikowania się z firmami. Rozpoczęto proces od zdefiniowania schematu podstawowych danych, jakie można uzyskać z systemów klientów i przekazać za pomocą jednolitego pliku kontrolnego. Osiągając sukces, Ministerstwo poszło dalej i zaproponowało szersze rozwiązanie, które obejmuje większa ilość danych. Powiązano ewidencje VAT z deklaracją VAT. W ten sposób postanowiono wprowadzić nową strukturę logiczną Jednolitego Pliku Kontrolnego w postaci JPK V7M i JPK V7K. Zmiana może mieć pozytywny wpływ na sposób raportowania, ponieważ zmniejszy zakres obowiązków względem Urzędów Skarbowych. Nowa struktura JPK ma bowiem zastąpić dotychczas wysyłane przez podatników VAT  - deklaracje VAT oraz pliki JPK VAT, jednocześnie łącząc w sobie informacje, jakie zawierały dotychczasowe deklaracje oraz wprowadzając szereg nowych oznaczeń.

JPK V7M i JPK V7K zamiast deklaracji VAT

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Na stronie Ministerstwa Finansów można znaleźć pełną dokumentację przeprowadzanych zmian. Szczególnie ciekawa jest broszura opisująca nowe struktury. Z uwagi na fakt, że są bardziej wymagające niż pierwotny JPK warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem.

Business software

Od kiedy nowy JPK VAT?

Termin wdrożenia nowych struktur JPK V7M i JPK V7K dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT, zmienił się z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. O zmianie poinformowało 28 maja Ministerstwo Finansów. Przesunięcie terminu jest podyktowane chęcią odciążenia przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie kryzysu gospodarczego związanego z panującą epidemią.

Jak to wygląda w praktyce?

Dotychczas funkcjonował plik JPK VAT – w bardzo wielu firmach tylko on był wysyłany, a osobno funkcjonowała deklaracja VAT (deklaracja dla podatku od towarów i usług), którą można było wygenerować z systemu ERP lub wypełnić ręcznie. Obecnie te dwa dokumenty łączą się w jeden plik o potocznej nazwie VADEK. W związku z tym podatnik musi jednorazowo w systemie wypełnić więcej danych, ale też nie generuje kilku dokumentów, a jeden.

Nowa deklaracja VAT dzieli się na dwie części: deklaracyjną i ewidencyjną.

W części deklaracyjnej mamy zebrane informacje związane z deklaracją VAT, a w części ewidencyjnej mamy dane zawarte w rejestrze VAT.

Część firm nową deklarację VAT będzie składać miesięcznie (JPKV7M), inne przedsiębiorstwa kwartalnie (JPKV7K).

Do kiedy składamy JPK VAT?

Wielu z Państwa pewnie się zastanawia do kiedy powinno się złożyć JPK VAT w przypadku miesięcznego składania deklaracji, a do kiedy JPK mają przekazać przedsiębiorstwa rozliczające podatek VAT kwartalnie.

W tym pierwszym przypadku – podatnicy będą zobowiązani do składania struktury JPK V7M  w części ewidencyjnej i deklaracyjnej po zakończeniu każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni do 25 dnia miesiąca.

W przypadku przedsiębiorstw rozliczających podatek VAT kwartalnie (JPKV7K) te części są rozdzielone – w każdym miesiącu podatnik ma obowiązek składać deklarację ewidencyjną (rejestr VAT) za miesiąc poprzedni (do 25 dnia następnego miesiąca), natomiast raz na kwartał podatnik musi złożyć też część deklaracyjną – nie tylko sam rejestr, ale również deklarację.

Nowa struktura JPK zastąpi także inne składane jak dotąd deklaracje, tj.:

VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
VAT-ZD – wniosek o ulgę na złe długi,
VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT.

System ERP wspiera w generowaniu nowego rejestru VAT

Wiele średnich i dużych przedsiębiorstw korzysta z oprogramowania, które wspomaga procesy finansowo – księgowe w organizacji. System ERP gromadzi m.in dane (m.in. przez rejestracje dokumentów) potrzebne do wyliczenia deklaracji VAT oraz do przygotowania zestawienia JPK – VAT. Oprogramowanie musi być tak skonstruowane, by zebrać w jednym, centralnym miejscu niezbędne informacje i udostępniać je w przekrojach wymaganych w raportowaniu.

Efektywny system ERP generuje możliwość stworzenia nowego JPK VAT.

Z racji tego, że podatnicy muszą we właściwym czasie przygotować się do składania deklaracji VAT w formie pliku JPK,  to przygotowanie oznacza konieczność zaktualizowania oprogramowania w takim terminie, aby można było na bieżąco gromadzić nowe dane potrzebne do raportowania.

Rejestr VAT w nowym podejściu od Exact

Firma Exact w odpowiedzi na nowe przepisy, ale również ze względu na ciągły rozwój klientów i pojawiające się w związku z tym nowe potrzeby, już od pierwszych sygnałów dotyczących zmian w raportowaniu VAT, zajęła się zmianą w sposobie generowania rejestrów VAT. Nowy rejestr VAT dostępny od roku teraz okaże się być wyjątkowo pomocny. Zwiększone wymagania w raportowaniu powodują, że ciągle pracujemy nad udoskonaleniem nowego rejestru VAT, który będzie bazą do utworzenia nowego VDEka i pozwoli naszym klientom płynnie dostosować się do nowych wymagań związanych z JPK VAT.

Przesunięcie terminu wprowadzenia w życie nowych przepisów na październik da zarówno naszym klientom, jak i nam czas na iteracyjną weryfikację i ulepszanie nowych funkcjonalności w systemie Globe. Dzięki temu nasi specjaliści będą mieli możliwość wprowadzenia różnych udogodnień na podstawie sygnalizowanych uwag i potrzeb ze strony klientów.

Ulepszony rejestr VAT razem z nowym mechanizmem generowania VDEK pojawi się w Exact Globe w wersji 419, ale będzie też dostępny w wersji 418 SP15.

Będzie on zawierał:

  • Rozdzielenie danych: osobno do VDEK i osobno dla innych potrzeb
  • Unifikację identyfikatora JPK dla VDEK
  • Prostszy wybór okresu VAT dla VDEK
  • Możliwość wyboru tego, które pole będzie datą dokumentu, a które datą wpływu
  • Możliwość dodania (w kolejnej fazie) dodatkowych informacji dotyczących podatnika

Nowy rejestr będzie służył jako baza dla nowego VDEKa, ale też nie zmieni się jego zakres funkcjonalności wobec poprzedniej struktury JPK. W rejestrze, korzystając z wielu kryteriów, będzie można jak dotychczas wygenerować rejestr VAT, jak również uzyskać rejestr pasujący do nowej struktury VDEK.

Business software
Sprawdź inne rozwiązania do zarządzania księgowością i finansami w firmie.
PL Select your country