Polityka prywatności

Maj 2018 r.

Exact Holding B.V., firma zarejestrowana w Holandii pod numerem 27234422, której siedziba mieści się pod adresem Molengraaffsingel 33, 2629 JD Delft, w Holandii, wraz ze swoimi podmiotami zależnymi, oddziałami i podmiotami stowarzyszonymi (dalej zwanymi „Exact”) jest świadoma faktu, że ochrona danych i troska o prywatność użytkowników, gdy odwiedzają naszą witrynę internetową, jest istotną kwestią. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane firma Exact może gromadzić w niniejszej witrynie internetowej, w jaki sposób mogą one być wykorzystywane, w jaki sposób można uzyskać dostęp do określonych, gromadzonych przez nas danych i je sprostować.

Jeśli jako odwiedzający zechcesz się zarejestrować lub przesłać informacje firmie Exact za pośrednictwem niniejszej witryny (dalej zwanej „Stroną”), wyrażasz zgodę na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Strona zawiera łącza do innych witryn, w tym m.in. do witryn, którymi zarządza firma Exact oraz jej podmioty stowarzyszone. Ponadto firma Exact może korzystać z usług stron trzecich w celu hostingu całej witryny internetowej Exact lub jej fragmentów, lub w celu pomocy w zarządzaniu nią.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sądzisz, że pewne kwestie nie zostały w niej poruszone, skontaktuj się z nami, korzystając z odpowiedniego łącza e-mail znajdującego się poniżej w punkcie „Skontaktuj się z nami”.

 1. Gromadzenie Twoich danych osobowych. Możesz uzyskać dostęp do wielu obszarów naszej Strony bez przesyłania danych umożliwiających identyfikację. Możesz dobrowolnie podać firmie Exact swoje dane umożliwiające identyfikację, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub w inny sposób, który będzie od czasu do czasu udostępniany na Stronie. Danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację, które możemy gromadzić w przypadku Twojej zgody, są zazwyczaj Twoje imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz informacje o Twojej firmie. Oprócz dobrowolnie przesyłanych nam informacji firma Exact może, wedle uznania, gromadzić dodatkowe informacje o Tobie ze źródeł zewnętrznych. Dane osobowe gromadzone przez firmę Exact to dane, które są konieczne do spełnienia Twoich żądań oraz do zapewnienia dostosowanych do Twoich potrzeb i ukierunkowanych na nie ofert oraz informacji przez firmę Exact. Takie gromadzone przez nas informacje będą określane w niniejszym dokumencie jako „dane osobowe”.

  Ponadto firma Exact monitoruje wychodzący i przychodzący ruch sieciowy na Stronie, aby diagnozować problemy z serwerami oraz zarządzać stroną. Firma Exact wykorzystuje również te dane do gromadzenia w szerszym zakresie danych demograficznych osób odwiedzających jej stronę internetową, klientów oraz partnerów ogółem.

  Poniżej znajdziesz listę przykładowych sytuacji, w których możesz wyraźnie i dobrowolnie przesłać dane osobowe firmie Exact za pośrednictwem niniejszej Strony. Firma Exact może wykorzystać te dane do każdego z celów wskazanych w momencie ich przesyłania przez Ciebie:

  • zażądanie kopii publikacji Exact, takich jak szczegółowy raport lub raporty;
  • rejestracja w celu uzyskania dostępu do określonych obszarów Strony;
  • żądanie uzyskania dostępu do prezentacji;
  • skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów, usług, wydarzeń oraz programów lub w celu przesyłania firmie Exact pytań lub komentarzy;
  • subskrypcja w celu otrzymywania biuletynów, informacji, powiadomień, ofert i innej komunikacji;
  • przesłanie CV i/lub aplikacji o pracę w przypadku możliwości zatrudnienia w firmie Exact;
  • udział w ankietach, quizach, promocjach i konkursach, które mogą być od czasu do czasu dostępne na Stronie i/lub
  • rejestracja w celu udziału lub sponsorowania wydarzenia, webinarium i konferencji.
 2. Wykorzystanie Twoich danych osobowych. Firma Exact wykorzystuje dane osobowe przesłane przez Stronę, aby umożliwić klientom, partnerom oraz potencjalnym partnerom i klientom, a także innym osobom skontaktowanie się z naszym zespołem. Firma Exact gromadzi Twoje dane osobowe w celu nawiązania i utrzymania relacji oraz aby świadczyć lepszej jakości usługi na Twoją korzyść. Gdy jest to uzasadnione, firma Exact może również wykorzystywać dane osobowe oddzielnie lub w połączeniu z już istniejącymi informacjami.

  Przesyłając dobrowolnie swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie tych danych i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. W niektórych okolicznościach firma Exact może udostępniać dobrowolnie przesłane nam dane osobowe zaufanym partnerom biznesowym. Tacy partnerzy biznesowi współpracują z nami wyłącznie w celu dostarczenia nam usług lub wykonania usług w naszym imieniu oraz nie wolno im wykorzystywać tych danych do innych celów.

  Dane osobowe gromadzone na tej Stronie mogą być zapisywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym firma Exact (lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, oddziały oraz ich zewnętrzni partnerzy biznesowi i dostawcy) ma siedzibę. Może to obejmować transfer do krajów, w których nie obowiązują zasady ochrony danych podobne do tych, które mają zastosowanie w Twoim kraju zamieszkania. Przyjmujesz do wiadomości oraz akceptujesz fakt, że gdy udostępniasz dane osobowe firmie Exact za pośrednictwem niniejszej Strony, wyrażasz zgodę na przesyłanie takich danych osobowych za granicę, gdy będzie to konieczne do przetworzenia Twojego żądania.

  Ze względu na aktualnie obowiązujące warunki prawne, regulacyjne oraz dotyczące zabezpieczeń firma Exact może być zobowiązana do ujawnienia w określonych okolicznościach zagregowanych danych i/lub danych umożliwiających identyfikację, które zostały jej przesłane za pośrednictwem Strony. Firma Exact dołoży starań, w rozsądnym zakresie, aby ograniczyć przypadki takiego ujawniania danych do następujących okoliczności: (i) gdy firma Exact w dobrej wierze uzna, że jest to wymagane w związku z wezwaniem sądowym lub innym postępowaniem sądowym; (ii) gdy jest to wymagane, w uzasadniony sposób, w celu zachowania, aktualizacji lub wdrożenia środków ochrony danych, sprzętu, operacji technicznych itp. przez firmę Exact; (iii) gdy jest to konieczne, w uzasadniony sposób, do identyfikacji, skontaktowania się z osobami lub podmiotami lub podjęcia czynności prawnych przeciwko nim w celu ochrony i/lub egzekwowania swoich praw, w tym m.in. egzekwowania Warunków użytkowania niniejszej Strony; (iv) w celu zabezpieczenia i obrony praw lub własności firmy Exact lub (v) w szczególnych okolicznościach w celu ochrony zdrowia i życia publicznego lub użytkowników produktów, usług i Strony Exact.

  Ponadto firma Exact może ujawniać te dane osobowe w związku ze sprzedażą, przeniesieniem praw lub innym przekazaniem własności przedsiębiorstwa Exact lub jego części lub w ramach audytu bezpieczeństwa.

 3. Ochrona Twoich danych osobowych. Firma Exact podejmuje znaczne wysiłki w celu ochrony poufności danych osobowych, preferencji oraz innych informacji zgromadzonych za pośrednictwem niniejszej Strony i nigdy świadomie nie udostępnia tych informacji podmiotom poza firmą Exact innym niż wymienione w tym dokumencie. Firma Exact inwestuje znaczne kwoty w swoje serwery, bazy danych oraz technologie kopii bezpieczeństwa i zapory sieciowej w celu ochrony informacji znajdujących się w sieci Exact, w tym w celu zachowania poufności danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Strony. Te technologie są wdrażane w ramach zaawansowanej architektury zabezpieczeń i protokołu.

  Również Ty musisz zadbać o ochronę swoich danych. Nazwa użytkownika i hasło Exact (jeśli zostaną one udostępnione lub utworzone) są informacjami poufnymi i odradzamy Ci ujawnianie ich innym osobom. Niestety ze względu na naturę Internetu, który jest publiczną siecią transmisji danych, ani sieć firmy Exact, ani transmisja danych w Internecie nie mogą być nigdy w 100% bezpieczne. W związku z tym, mimo że dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, firma Exact nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa tych danych. Dlatego przesyłasz nam swoje dane osobowe na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych osobowych firma Exact podejmuje istotne wysiłki w celu ochrony ich poufności zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 4. Pliki cookie. Jeśli przeglądasz lub pobierasz informacje, możemy śledzić Twoją wizytę za pomocą tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to informacje, które witryna internetowa przesyła na twardy dysk użytkownika w celu zapisywania danych. Stosowanie tych plików jest obecnie standardem w branży. Spotkasz się z nimi w większości witryn internetowych. Pliki cookie pomagają firmie Exact dostosować informacje do Twoich zainteresowań oraz zobaczyć, które obszary witryny internetowej są najczęściej odwiedzane. Firma Exact nigdy nie korzysta z plików cookie do uzyskiwania informacji z Twojego komputera, które nie były pierwotnie przesłane w pliku cookie. Większość przeglądarek ma domyślnie wybrane ustawienie akceptacji plików cookie. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby nie przyjmowała plików cookie. Jeśli jednak tak zrobisz, może się zdarzyć, że nasza Strona nie będzie dla Ciebie w pełni funkcjonalna. Dalsze informacje na temat stosowanych przez nas typów plików cookie znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.
 5. Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Strony naszej witryny internetowej mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane „sygnałami nawigacyjnymi sieci Web” (Web Beacon) lub jednopikselowymi obrazami gif, lub czystymi obrazami gif. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być wykorzystywane w celu dostarczania plików cookie za pośrednictwem naszej Strony, aby śledzić liczbę użytkowników oraz ich aktywność na Stronie.
 6. Łącza do innych witryn internetowych. Niniejsza Strona może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które są własnością i którymi zarządzają strony trzecie. Takie witryny nie działają zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Gdy przechodzisz do innej witryny internetowej za pomocą łącza znajdującego się na naszej Stronie, niniejsza Polityka prywatności oraz nasze zasady zachowania prywatności nie mają już zastosowania. Zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności danej witryny internetowej, zanim ujawnisz na niej dane umożliwiające identyfikację. Firma Exact nie jest odpowiedzialna za zasady zachowania prywatności stosowane przez takie strony trzecie.
 7. Opcje wyboru związane z wykorzystaniem danych osobowych. Gdy dobrowolnie podasz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem niniejszej Strony, firma Exact będzie je wykorzystywać zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli w dowolnym momencie uznasz, że już nie chcesz otrzymywać komunikacji drogą elektroniczną, masz możliwość rezygnacji z takiej komunikacji za pomocą łącza do strony preferencji podanego w każdej takiej wiadomości. Jeśli to łącze nie jest podane w wiadomości, możesz wysłać nam wiadomość lub skontaktować się z nami w inny sposób. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie Skontaktuj się z nami niniejszej Polityki prywatności.
 8. Sprostowanie danych osobowych, uzyskanie dostępu do nich oraz ich aktualizacja. Firma Exact chce, aby udostępnione jej dane osobowe były jak najbardziej dokładne. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć, sprostować lub zaktualizować swoje dane osobowe, możesz zaktualizować swój profil lub utworzone konto (gdy ma to zastosowanie), lub skontaktować się z nami za pomocą informacji kontaktowych podanych w poniższym punkcie Skontaktuj się z nami. Firma Exact spełni takie żądanie jak najszybciej, w rozsądnym z biznesowego punktu widzenia zakresie lub w terminie ustalonym przez mające zastosowanie przepisy ustawowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, będziemy wymagać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość w momencie przesłania nam takiego żądania i przed udostępnieniem przez firmę Exact zapisanych u nas danych osobowych.
 9. Przechowywanie danych. Przesłane firmie Exact dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, dla jakich zostały zgromadzone lub tak długo, jak będzie to wymagane przez przepisy prawa. Dzięki przechowywaniu Twoich danych osobowych firma Exact może nadal bez przeszkód świadczyć na Twoją korzyść dostosowane w znacznym stopniu do Twoich potrzeb usługi.
 10. Zmiany niniejszej Polityki prywatności. Firma Exact zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Jeśli po opublikowaniu zmian warunków nadal będziesz korzystać z niniejszej Strony, oznacza to, że wyrażasz zgodę na te zmiany. Firma Exact podejmie uzasadnione starania, aby powiadomić Cię, jeśli w zasadach zachowania prywatności zostanie wprowadzona istotna zmiana związana z wykorzystaniem udostępnionych firmie Exact przez Ciebie danych. Firma Exact będzie publikować te zmiany w Polityce prywatności w widoczny sposób. Ponadto firma Exact zamieści wiadomość na stronie domowej niniejszej witryny internetowej z informacją o zmianie Polityki prywatności oraz z łączem do Polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami
Firma Exact chętnie zapozna się z Twoją opinią na temat niniejszej Polityki prywatności oraz z dotyczącymi jej pytaniami. Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jeśli chcesz zmodyfikować swoje dane lub sposób, w jaki otrzymujesz od nas komunikację zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, lub zrezygnować z niej, podaj stosowne dane w niniejszym formularzu.