News

Statement met betrekking tot security en GDPR

Veiligheid van informatie en privacy zijn onze belangrijkste assets. Het is in ons grootste belang dat je vertrouwen hebt in hoe wij met jouw financiële informatie en persoonsgegevens omgaan. Dat kan alleen als onze software goed en veilig werkt, onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met jouw (bedrijfs) gegevens. Hier werken we continu aan.

Op 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection Regulation (“GDPR”) in het Nederlands ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) genoemd. Ook jouw bedrijf zal hiermee te maken krijgen.

In een wereld waarin geldende regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is, streven wij er altijd naar dat onze oplossingen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Daarbij passen wij, indien nodig, ook onze interne procedures en de communicatie aan. Zodat we je - nu en in de toekomst - zoveel als redelijkerwijze mogelijk in lijn met de nieuwste wet- en regelgeving kunnen blijven bedienen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe Europese algemene verordening gegevensbescherming, de GDPR, in volle gang. We verwachten ruim voor de inwerkingtreding van de GDPR op 25 mei 2018 alle aanpassingen te hebben doorgevoerd in onze eigen interne processen.

Om als klant van Exact te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving bieden we in de software verschillende mogelijkheden om volgens de richtlijnen met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van tools die klanten kunnen helpen bij het voldoen aan verplichtingen rondom GDPR.

Voor meer details over hoe wij de veiligheid van informatie en privacy waarborgen, verwijzen we je naar de geldende algemene voorwaarden van Exact en ons information security statement. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen voor een persoonlijke toelichting op hoe we jouw privacy en veiligheid waarborgen.

Wil je hier meer over weten?

Bekijk hier meer informatie »

EN Select your country