Zarządzanie projektami

Firmy realizują wiele działań gospodarczych w formie projektów. Zarządzanie projektami wiąże się z wyzwaniem, jakim jest spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów. W przypadku, gdy dane gospodarcze są przechowywane na jednej centralnej platformie, można uzyskać pełne informacje o prowadzonych działaniach. Wszyscy współpracownicy mają wtedy dostęp do danych projektu w czasie rzeczywistym - na etapie powstania projektu, fakturowania i płatności.

Odpowiadaj na zapotrzebowanie

Organizacja projektów musi odzwierciedlać potrzeby klientów. Państwa firma powinna być optymalnie przygotowana na nowe możliwości. Jeżeli konsultant dostrzega możliwości transakcji z klientem, należy z nich skorzystać. Jest to proste, gdy mamy natychmiastowy dostęp do historii współpracy z klientem, ofert cenowych i poprzednich umów. Ponieważ wszystkie dane są przechowywane centralnie, upoważniony personel ma dostęp do najnowszych danych w każdej chwili i z każdej lokalizacji. Posiadanie wyraźnego obrazu procesu sprzedaży umożliwia klientowi zaoferowanie doskonałej obsługi.

Wydajnie zarządzaj projektami

W zarządzaniu projektami oprócz dobrego planowania niezbędne jest dokładne i sprawne rejestrowanie godzin pracy, umożliwiajace kierownikom projektów poprawne rozliczenie godzin pracy. Jeżeli pracownicy wpisują przepracowane godziny w trybie online, fakturowanie odbywa się szybciej, dzieki czemu zyskujemy natychmiastowy wgląd do kosztów projektu.

Pilnuj budżetu

Dobre planowanie projektu wymaga zachowania budżetu i uzyskania odpowiedniej marży zysku. Posiadając natychmiastowy dostęp do aktualnych danych, można obserwować eskalacje czy odchylenia w momencie ich powstawania i podjąć odpowiednie kroki. Oprogramowanie jest wyposażone w różnorodne standardowe zestawienia, które można odpowiednio dostosowywać, ułatwiając kontrolę planowania.

Zapewnij wiarygodne fakturowanie

Ważne jest, aby zrealizowane prace, zostały rzetelnie zafakturowane. Zautomatyzowane i uporządkowane procesy fakturowania wykluczają wątpliwości, błędy i zwłokę w zapłacie. Integracja funkcjonalności rejestracji godzin i fakturowania, przyspiesza realizację całego procesu fakturowania, od zatwierdzenia do zapłaty.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO