Raportowanie

Prowadząc działalność biznesowa, trzeba polegać na właściwych danych dotyczących wyników, celów, budżetu, wydatków i rynków, na których dziala przedsiebiorstwo. Exact pomaga zgromadzić właściwe informacje, udostępniajac szybki wglad do najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych.

Uzyskaj wgląd w dane

Dostęp do najdokładniejszych i najbardziej aktualnych danych przedsiębiorstwa jest istotny. Jego uzyskanie może okazać się wyzwaniem. Jeżeli korzystasz z szerokich możliwości raportowania, możesz utworzyć łącza informacyjne między obszarami w przedsiębiorstwie. Elastyczny system zarządzania dokumentami cyfrowymi pozwala upoważnionym pracownikom na błyskawiczny przegląd wszystkich istotnych informacji.

Analizuj dane operacyjne

Wyraźny obraz przedsiębiorstwa i jego wyników umożliwia podejmowanie trafnych decyzji. Szybkie wyszukanie informacji z administracji przedsiębiorstwa pozwala stwierdzić, które obszary w firmie wymagają usprawnienia. Można np. zauważyć potrzebę usprawnienia współdziałania między współpracownikami albo usprawnienia określonych procesów biznesowych. Mając do dyspozycji właściwe dane operacyjne mozliwe jest trafne przewidywanie zmiany i kierowanie nimi.

Zarządzaj zgodnie z przepisami

Na przedsiębiorstwa nakłada się coraz więcej wymogów dotyczących zgodności z przepisami prawa i normami. To może się wiązać z przygotowaniem zatwierdzonych i podpisanych dokumentów jakości. Exact pomaga organizować procesy tak, aby Państwa firma działała zgodnie z przepisami. To umożliwia wyeliminowanie ryzyka i lepsze prognozowanie wyników.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO