Planowanie i produkcja

Szczegółowe harmonogramy obniżają koszty i poprawiają jakość obsługi klienta, a dobrze dostosowane procesy produkcji i logistyki ułatwiają optymalizację produkcji. Exact wspomaga procesy w firmie począwszy od planowania produkcji i kontrolę zapasów po administracje zamówień.

Producenci znów zyskują przewagę. Nowe technologie – od druku 3D przez Internet przedmiotów aż po robotyzację – przyspieszają rozwój inteligentnego przemysłu na niespotykaną dotąd skalę. Taki stan rzeczy pozwala sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów w dziedzinie szybkości i jakości obsługi.

Oprogramowanie Exact wiedzie prym w rozwoju inteligentnego przemysłu, pozwalając producentom wykorzystać najnowsze innowacje do zwiększania zysków. Rozwiązanie Exact dla Produkcji automatyzuje przepływ produkcji – od tworzenia ofert po płatności – uwzględniając systemy WMS i MRP, planowanie produkcji i rozwiązania mobilne stosowane na terenie zakładu.

Wszystkie te elementy są zintegrowane do postaci pojedynczego systemu, gotowego do użytkowania w ponad 40 krajach. Exact pozwala zautomatyzować całą działalność, dzięki czemu firmy prowadzące (lub planujące) działalność na skalę międzynarodową mogą otrzymać unikalny zwrot z inwestycji.

Uzyskaj kompletną kontrolę nad produkcją

W celu ciągłej poprawy kontroli nad procesem produkcyjnym, konieczny jest regularny przegląd każdego obszaru produkcji. Dzięki oprogramowaniu Exact, natychmiast wiadomo, kiedy stan zapasów wymaga uzupełnienia, kiedy półprodukty są gotowe i kiedy zakończono produkcję poszczególnych wyrobów. Można optymalnie przydzielać moce, planując roboczogodziny z uwzględnieniem etapów produkcji. Takie podejście pozwoli w pełni kontrolować proces produkcji.

Zintegruj procesy

Jeżeli jeden z procesów produkcyjnych przestanie działać prawidłowo, będzie to mieć bezpośredni wpływ na planowanie. Dzięki zintegrowanym procesom logistycznym zawsze wiadomo czy produkcja przebiega sprawnie czy nie. Można przewidywać i szybko reagować na wszystkie problemy dotyczące zapasów, siły roboczej i kosztów.

Analizuj planowanie

Doskonałe planowanie produkcji wymaga błyskawicznego dostępu do jak najbardziej aktualnych danych. Możesz natychmiast wyszukać i przeanalizować informacje, korzystając z wiarygodnych badań i zestawień. Korzystanie z szerokich możliwości raportowania pozwala wydajniej sterować przedsiębiorstwem i planować.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO