Marketing, sprzedaż i serwis

Wzrost zadowolenia klientów i utrzymywanie z nimi dobrych relacji to kluczowe metody zwiększania wyników sprzedaży. Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy firma może zaoferować wysokiej jakości obsługę i wsparcie, bazując na doskonalej znajomości klienta i jego oferty. Taka wiedza umożliwia rozwijanie nie tylko istniejących relacji z klientami, a także ułatwia nawiązywanie nowych.

Rozpoznaj sygnały związane ze sprzedażą

Centralne przechowywanie wszystkich danych dotyczących procesów sprzedaży daje solidną podstawę do generowania lepszych wyników sprzedaży. Dzięki dostępowi do krytycznych informacji w każdej chwili i w każdym miejscu, pracownicy mogą uważnie obserwować zachowania konkurencji, decydentów oraz przewidywać wyniki sprzedaży. Gdy pojawią się sprzyjające okoliczności, mogą podjąć natychmiastowe działania powodując zwiększanie i ukierunkowanie sprzedaży.

Zorganizuj kampanie skierowane do grup docelowych

Kampanie skierowane do grup docelowych opierają się na doskonałej koordynacji wewnętrznych procesów i komunikacji pomiędzy działami. Jest to możliwe, gdy upoważnieni pracownicy przez cały czas mają pełny dostęp do aktualnych danych klienta i wyników sprzedaży. Jeżeli dział sprzedaży i dział marketingu potrafią optymalnie współpracować, do poszczególnych grup docelowych docierają trafne komunikaty. To umożliwia pozyskiwanie nowych klientów.

Popraw jakość obsługi klienta

Z pewnoscia dział obsługi klienta w Panstwa firmie jest dobrze zorganizowany i gotowy wspierać klientów. Ale czy nie mógłby być bardziej wydajny? Dysponując dostępem do centralnie skonsolidowanych danych klientów, upoważnieni pracownicy mogą odpowiednio wykorzystać najnowsze informacje. Wiedza kto z kim się kontaktował, które kwestie omawiano, które działania podjęto i jaki mają one obecnie status. W efekcie klienci docenią uważną obsługę, a Państwa firma zacznie czerpać korzyści.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO