Kadry (HRM)

Kierownicy działu kadr w coraz większym stopniu koncentrują się na opracowywaniu strategii i usług ukierunkowanych na pracowników. Jednak im lepiej jest zorganizowana administracja, tym więcej czasu można poświęcić na konsultacje z kierownikami działów i współpracownikami. Dzięki temu można uzyskać więcej strategicznych informacji, przydatnych w podejmowaniu decyzji na najwyższym szczeblu.

Uporządkuj dane

W szybko zmieniającym się świecie biznesu pracownicy częściej zmieniają pracę, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i trudnościami z szybkim odszukaniem danych dla kierowników i kadr. Cyfrowe dane osobowe pracowników dają natychmiastowy dostęp do właściwych informacji, które można łatwo aktualizować. Odszukanie umowy, protokoły z rozmów lub szczegółowych informacji dotyczących personelu następuje błyskawicznie. Program generuje komunikaty o zbliżających się terminach, np. o wygaśnięciu umowy. To gwarantuje dostęp do aktualnych informacji.

Digitalizuj procesy kadrowe

Procesy kadrowe mają wpływ na wszystkie działy w organizacji, dlatego tez uzyskanie szczegółowego i całościowego obrazu tego, co się dzieje w firmie to wyzwanie. Dzięki cyfrowym dokumentom i procesom, upoważniony personel, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i rolami, dysponuje w razie potrzeby dostępem do zabezpieczonych danych. W każdej chwili będzie wiedzieć, jakie działania muszą zostać podjęte i przez kogo.

Współpracuj z pracownikami

Proces kadrowy obejmuje szerokie spektrum zadań, od obsadzania stanowisk do zarządzania danymi pracowników. Poprzez większe zaangażowanie pracowników do rutynowych procesów kadrowych, można zredukować zadania administracyjne. Przekazywanie np. regulaminów pracownikom w trybie online pozwala zaoszczędzić czas na odpowiedzi. Można także pozwolić pracownikom dokonywać zmian w ich własnych podstawowych danych osobowych. To umożliwia skoncentrowanie się na usługach i strategii działania.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO