Oprogramownie dia firm dystrybucyjnych

Hurtowy biznes jutra

Osiągaj zyski

Osiągnięcie zysków stanowi duże wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji, gdy stawiane są wysokie wymagania. Państwa firma musi być w stanie realizować dostawy po konkurencyjnych cenach, również przy zwiększającym się asortymencie oraz wzroście ilości dostaw i jednoczesnym spadku ich wielkości. Tylko dzięki wydajnej organizacji pracy oraz niskim kosztom zaopatrzenia można sprostać konkurencji.

Zapewnij zgodność z prawem

Przepisy prawne stają się coraz bardziej skomplikowane, co ma wpływ zarówno na Państwa firmę jak i na potrzeby Waszych klientów. Rezultatem jest zwiększenie ilości prac administracyjnych oraz potencjalna utrata wydajności. Dzięki zintegrowaniu przepisów i regulacji z procesami biznesowymi można zapewnić pełną zgodność działalności przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi bez tworzenia obciążeń organizacyjnych.

Zainwestuj w usługi

Konkurencję w dzisiejszych czasach stanowią już nie tylko inne przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Także przedsiębiorstwa przemysłowe dostarczają teraz swoje wyroby bezpośrednio do firm detalicznych, a handlowcy detaliczni łączą swoje siły. W rezultacie coraz trudniej jest prosperować, oferując po prostu atrakcyjne ceny, jakość i niezawodność. Zaproponowanie dodatkowych usług pomoże stworzyć wartość i przyciągnąć nowych klientów, wyróżniając jednocześnie firmę na tle konkurencji.

Skorzystaj na handlu międzynarodowym

Duża część hurtowej sprzedaży towarów odbywa się na rynku międzynarodowym. Oprócz trudności związanych z różnicami kulturowymi w handlu międzynarodowym pojawiają się także wyzwania praktyczne, takie jak międzynarodowe przepisy prawne oraz kursy wymiany walut. Możecie Państwo skorzystać z naszego doświadczenia w 125 krajach, jak również z naszej doskonałej znajomości handlu i rynków międzynarodowych.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO