Profesjonalne usługi.

Biznes taki, jak dotychczas?

Twoi klienci są coraz bardziej wymagający. Oczekują konkurencyjnych cen, natychmiastowych wyników i bacznie kontrolują terminowość. Jednocześnie, konkurencja w branży jest bardziej zaciekła niż kiedykolwiek. Jako dostawca profesjonalnych usług, musisz zmierzyć się z wyzwaniami polegającymi na podniesieniu wydajności, poprawie zarządzania projektami, zintegrowaniu procesów gospodarczych i utrzymaniu marży zysku.
  • Dowiedz się, co robią Twoi sprzedawcy
  • Efektywne zarządzanie projektami
  • Uczyń Twoją Firmę jeszcze bardziej profesjonalną

Dowiedz się, co robią Twoi sprzedawcy

Obsługa i pozyskiwanie klientów to bardzo czasochłonne procesy, a sprzedawca często nie ma na nie wpływu. To, czy otrzyma nowe zamówienie nie zależy bezpośrednio od niego. Jednak mając wgląd we wszystkie działania związane ze sprzedażą, może prognozować potrzeby w zakresie zaangażowania personelu w różne projekty. Umożliwia to centralne repozytorium danych, z pomocą którego można przeprowadzić analizy umów zawartych z klientami. Dostęp do danych o klientach zapobiega niespodziewanym sytuacjom i umożliwia skoordynowanie sprzedaży z organizacją projektu.

Efektywne zarządzanie projektami

Każdego dnia absorbują Cię wymagający klienci, pilne zadania i bieżące zmiany w projektach. Jednocześnie śledzisz liczbę godzin pracy, kontrolujesz koszty, ciągle sprawdzając, czy nie przekroczono budżetu. To wszystko przy niewystarczających informacjach o operacjach gospodarczych. Do optymalizacji zarządzania projektami potrzebujesz właśnie wiarygodnych danych operacyjnych. Dzięki integracji wszystkich procesów biznesowych w jednym rozwiązaniu, zyskujesz błyskawiczny dostęp do odpowiednich informacji. Korzystając z nich, możesz podjąć właściwe decyzje we wszystkich projektach.

Uczyń Twoją Firmę jeszcze bardziej profesjonalną

Większość firm świadczących profesjonalne usługi korzysta z różnych aplikacji w zależności od działu. Czynności serwisowe i aktualizowanie danych pochłania wtedy znacznie więcej czasu i zasobów, niż firma może na nie przeznaczyć. Jedno zintegrowane rozwiązanie obejmujące wszystkie procesy biznesowe w firmie daje obraz całego przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO