Witamy w cyfrowej fabryce

Wykorzystaj innowacyjność rozwiązania Exact dla Produkcji – Twojego partnera w osiąganiu światowego poziomu wydajności

Producenci znów zyskują przewagę. Nowe technologie – od druku 3D przez Internet przedmiotów aż po robotyzację – przyspieszają rozwój inteligentnego przemysłu na niespotykaną dotąd skalę. Taki stan rzeczy pozwala sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów w dziedzinie szybkości i jakości obsługi.

Oprogramowanie Exact wiedzie prym w rozwoju inteligentnego przemysłu, pozwalając producentom wykorzystać najnowsze innowacje do zwiększania zysków. Rozwiązanie Exact dla Produkcji automatyzuje przepływ produkcji – od tworzenia ofert po płatności – uwzględniając systemy WMS i MRP, planowanie produkcji i rozwiązania mobilne stosowane na terenie zakładu.

Wszystkie te elementy są zintegrowane do postaci pojedynczego systemu, gotowego do użytkowania w ponad 40 krajach. Exact pozwala zautomatyzować całą działalność, dzięki czemu firmy prowadzące (lub planujące) działalność na skalę międzynarodową mogą otrzymać unikalny zwrot z inwestycji.

Exact dla produkcji

Eksperci w branży produkcji żywności

Exact dostarcza najlepsze w swojej klasie metody automatyzacji, dostosowane do branży produkcji żywności. To branża, w której trendy i regulacje ewoluują z niespotykaną szybkością. Właśnie dlatego firmy potrzebują oprogramowania, które zapewni im pełną kontrolę dzięki należytej funkcjonalności i elastyczności. Exact dla Produkcji zapewnia ścisłą kontrolę zarówno nad procedurami bezpieczeństwa żywności, identyfikowalnością i procesem zarządzania składnikami, jak i nad procesami zakupów, przechowywania i zarządzania łańcuchem dostaw.

Światowej klasy zintegrowany system ERP dla producentów maszyn i branży metalowej

Producenci maszyn i z branży metalowej coraz częściej stają przed koniecznością wytwarzania mniejszych serii produktów przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów i krótkiego czasu dostaw do niecierpliwych klientów. Wymóg ten znacznie wpływa na uzyskiwane marże, jednak dzięki opracowaniu, wdrożeniu i zautomatyzowaniu procesów strategii lean – od zakładu produkcyjnego po najwyższy szczebel zarządu – firmy mogą z powodzeniem rywalizować z krajowymi konkurentami działającymi na granicy opłacalności. Szybkość, elastyczność i orientacja na klienta pozwolą zdobyć pożądany udział w rynku, a tym samym uzyskać przychody niezbędne do dalszego rozwoju produktów i innowacji oraz budowania stałego wzrostu.

Wiodąca pozycja w produkcji elektroniki i zaawansowanych technologii

Rozwiązania Exact pozwoliły największym graczom z branży produkcji elektroniki skorzystać z szerokich możliwości automatyzacji.

Dzięki coraz szerszej cyfryzacji branże produkcji i montażu urządzeń elektronicznych zyskują nowe możliwości. Minusem takiego stanu rzeczy są natomiast coraz krótsze cykle życia produktów oraz rosnące zapotrzebowanie na rozwój i badania, które pozwolą zachować stałe tempo działalności.

Nieustannie zmieniające się wymogi powodują konieczność zwiększania elastyczności, identyfikowalności i zarządzania jakością – w tym poprzez stosowanie certyfikatów i zarządzanie danymi produktów. Optymalizacji wymaga także komunikacja ze wszystkimi interesariuszami, a procesy zarządzania gwarancjami i obsługi posprzedażnej należy maksymalnie zbliżyć do głównego pionu działalności.

Zintegrowane rozwiązanie Exact udostępnia producentom elektroniki narzędzia pozwalające sprostać tym wyzwaniom. Zwiększa przy tym szybkość i efektywność w skali całego łańcucha dostaw oraz dba o utrzymanie należytych marż.

Zarządzanie łańcuchem dostaw, magazynem i usługami dzięki Exact dla Produkcji

Sprzedawcy detaliczni dysponują dziś możliwościami, jakie nigdy wcześniej nie były dostępne. Internet i technologie mobilne raz na zawsze zmieniły reguły prowadzenia działalności. Co więcej, powodzenie lub niepowodzenie firmy zależy także w dużej mierze od sposobu zarządzania łańcuchem dostaw. W obliczu trudnych do utrzymania marż konieczne jest skupienie się na zdolności do szybkiego reagowania na ewolucję rynku.

Exact pozwala na pełną integrację funkcji produkcji, sprzedaży hurtowej, dystrybucji, WMS i zarządzania usługami. Dzięki temu firmy zyskują wgląd w bieżące działania, a co za tym idzie – są w stanie reagować na nie w należyty sposób.

Exact dla Produkcji – jedyne rozwiązanie dla małych i średnich firm o międzynarodowych ambicjach

Exact dysponuje unikalną w sektorze propozycją dla firm prowadzących działalność na skalę międzynarodową. Oferujemy niezrównane wparcie dla operacji firm, które prowadzą (lub planują prowadzić) działalność również poza granicami kraju.

  • Standardowe, pojedyncze rozwiązanie ERP obsługujące fabrycznie 40 języków i legislacji – pozwala na użytkowanie produktu w każdym miejscu.
  • Centralne repozytorium głównych danych – każda lokalizacja korzysta z tych samych definicji, co zapewnia szybką konsolidację i natychmiastowe raportowanie za pomocą zintegrowanych narzędzi analitycznych.
  • Wdrażanie projektów – dane główne oraz ustawienia administracyjne można skopiować do każdej lokalizacji, aby otrzymać wysoce skalowalne, międzynarodowe wdrożenia.
  • Pojedynczy punkt kontaktu – bezpośredni kontakt za pośrednictwem rozwiązania Exact w każdym kraju lub regionie, bez udziału lokalnych sprzedawców, pozwala zarządzać jedną relacją z kontrahentem na skalę całej firmy.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO