Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Jak utrzymać wysoki poziom efektywności w rozwijającej się firmie

Czy Twoja firma przekracza kolejne granice państw i strefy czasowe? W takim razie liczba procesów będzie wzrastać. Należy je usprawnić, aby nadal funkcjonować efektywnie. Do tego przyda Ci się podgląd zagranicznych klientów i działań w czasie rzeczywistym. Oczywiście wzrasta również zapotrzebowanie na dostęp do danych finansowych. 

Całościowy obraz firmy

Wraz z rozwojem firmy wzrasta liczba działów, stanowisk, dostawców i klientów, nad którymi trzeba zapanować. Kluczowe znaczenie ma aktualna wiedza na temat działalności firmy i ograniczenie ogólnych kosztów. Dlatego potrzebujesz standardowego zintegrowanego rozwiązania, obsługującego podstawowe procesy przy minimalnym udziale pracowników IT i niewielkich umiejętnościach informatycznych.

Exact oferuje zintegrowane oprogramowanie finansowe i ERP o dużych możliwościach obsługi transakcji międzynarodowych, funkcji poszczególnych oddziałów oraz sieci punktów sprzedaży i serwisowych, aby wesprzeć Cię w prowadzeniu działalności. Dostosowując się do Twoich potrzeb i obsługując wszystkie procesy, Exact zapewnia Ci całościowy ogląd Twojej firmy.

Skalowalne rozwiązanie zapewniające (międzynarodowy) rozwój

Zachowaj wgląd w dane i kontrolę nad swoją firmą dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom do zarządzania finansowego, obejmującym CPM (planowanie, budżetowanie i konsolidację), P2P (purchase to pay), podgląd w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rozwiązania do raportowania i analityki biznesowej (BI) oraz obsługę wielu różnych przepisów obowiązujących w krajach, na których rynki wchodzi Twoja firma.

  • Skalowalne rozwiązania wspierające rozwój Twojej firmy (cyfrowe procesy obejmujące wysyłanie ostrzeżeń i zarządzanie dokumentami)
  • Standardowe rozwiązanie gotowe do użycia w wielu krajach (obsługa ponad 40 języków i systemów prawnych oraz ponad 3400 formatów bankowych)
  • Sprawniejsza praca zespołowa i poprawa jakości informacji dzięki zintegrowaniu „platformy społecznościowej” ze zorganizowanym zarządzaniem cyklem pracy w firmie
  • Natychmiastowy wgląd w procesy i działalność firmy, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz
Zakelijke dienstverlening

Rozwiązania odpowiadające na wszystkie potrzeby

Exact dla finansów

Od rachunkowości po zarządzanie ryzykiem, od zarządzania projektami finansowymi po zintegrowaną analizę i od bankowości internetowej po cyfrowe fakturowanie.

Exact dla działalności międzynarodowej

Exact dla działalności międzynarodowej łączy wszystkie systemy w jeden: finanse, ERP właściwe dla danej branży, HRM, CRM i PSA. Natychmiastowy dostęp do tych samych informacji z dowolnego miejsca.

Exact do zarządzania biznesem

Przekształcaj złożone procesy w przejrzyste działania. Zarządzaj firmą w ramach jednego systemu dla wszystkich oddziałów. Uzyskaj dostęp do danych w czasie rzeczywistym, niezależnie od Twojej lokalizacji.

Exact dla produkcji

Cyfrowa fabryka to środowisko produkcyjne, w którym maszyny i oprogramowanie płynnie ze sobą współpracują. Sterowanie procesem produkcji odbywa się elektronicznie, a jego sercem jest system ERP.

Exact dla branży obrotu hurtowego

Uzyskaj bezpośredni dostęp do kluczowych informacji, obejmujących najnowsze dane liczbowe dotyczące pozycji zapasów, przepływów pieniężnych i marż – wszystko na jednym pulpicie, ułatwiającym Ci zapewnienie klientom obsługi, jakiej oczekują.

Rozwiązanie Exact do zarządzania projektami

Kompleksowe rozwiązanie umożliwiające konsolidację projektów i wyników finansowych wielu międzynarodowych oddziałów. Bez arkuszy kalkulacyjnych i czasochłonnych cykli zamknięcia.

  • Ocmer
  • Mazars
  • Kolporter
  • Armatech
  • D-Ploy
  • Hitachi Capital Polska

Historie klientówOcmer

Zależało nam też na uzyskaniu bieżącego dostępu do aktualnych i bardziej szczegółowych informacji o kosztowych aspektach realizowanych projektów. Wgląd w tego rodzaju dane finansowe okazał się niezbędny do zapewnienia lepszej kontroli rentowności poszczególnych projektów

Historie klientówMazars

Podnieśliśmy efektywność naszych pracowników i na bieżąco kontrolujemy rentowność realizowanych projektów.

Historie klientówKolporter

Naszym zamiarem było zbudowanie jednolitej bazy danych i uzyskanie kontroli nad procesami zachodzącymi w naszym Departamencie. Z pomocą Exact Synergy udało się to uzyskać w czasie zaledwie pięciu miesięcy.

Historie klientówArmatech

Zaufaliśmy profesjonalizmowi Exact Software i osiągnęliśmy zdefiniowane cele. Konsultanci Exact przeprowadzili wdrożenie zgodnie z założonym harmonogramem i zaplanowanym budżetem

Historie klientówD-Ploy

Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów.

Historie klientówHitachi Capital Polska

Jestem przekonany, że platforma, którą stworzyliśmy z Exact była jednym z głównych czynników pozwalających nam otrzymać „zielone światło” dla planu ekspansji jednocześnie w 3 krajach.

PL Select your country