Exact dla Księgowości i Finansów

Oprogramowanie do zarządzania finansami dla każdej firmy

Od rachunkowości po zarządzanie ryzykiem, od zarządzania projektami po zintegrowaną analizę i od bankowości internetowej po cyfrowe fakturowanie — oprogramowanie finansowe Exact zapewnia płynną administrację małym, średnim i dużym firmom, a także organizacjom non-profit.

Dzięki pełnej integracji wszystkich procesów finansowych potrafimy optymalizować efektywność oraz zapewnić firmom dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji o strategicznym znaczeniu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz organizacją w sposób lokalny, czy też korzystasz z centrum usług wspólnych — nasze oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania zarówno lokalnymi, jak i zagranicznymi oddziałami.

Podstawę rozwiązania Exact dla Księgowości i Finansów stanowią Exact Globe i Exact Synergy.

Korzyści Exact dla Księgowości i Finansów

  • 6 kokpitów z informacjami w czasie rzeczywistym: sprzedaż, koszty, wyniki, płynność, ryzyko i zarządzanie.
  • Dostęp do pełnych i aktualnych informacji finansowych z dowolnej lokalizacji
  • Międzynarodowe wsparcie
  • Działanie lokalne lub w Exact Cloud

Zamów niewiążącą wycenę rozwiązania umowy Exact dla Księgowości i Finansów

Jak Exact dla Księgowości i Finansów wspiera zarządzanie finansami?

Podstawa pracy każdego dyrektora finansowego w erze cyfrowej

W dobie gospodarki napędzanej w każdym aspekcie przez cyfryzację, jesteśmy świadkami wykładniczego wzrostu wynikającego z nowych modeli biznesowych. Aby zapewnić sobie stabilną przyszłość, firmy muszą wykraczać poza swoje strefy komfortu.

Rozwój cyfryzacji i innowacje technologiczne zmuszają dyrektorów finansowych i ich zespoły do zmiany pełnionej roli. Dziś ich zadaniem nie jest samo prowadzenie rachunkowości, ale pełnienie funkcji strategicznych doradców. Takie podejście wymaga udziału proaktywnej osoby decyzyjnej, która wie jak wykorzystać technologię do swoich celów. Od technologii blockchain, przez proaktywną analizę, po automatyczne księgowanie (no hands accounting) — pierwszy krok stanowi automatyzacja procesów finansowych.

Dowiedz się więcej o cyfryzacji pracy dyrektorów finansowych i przyszłości finansów

Korzyści zarządzania finansami z pomocą Exact

Exact dla Księgowości i Finansów zapewnia pełny dostęp do informacji finansowych. Nasze raporty i kokpity nawigacyjne pozwalają uzyskać w czasie rzeczywistym wgląd we wszystkie procesy finansowe: od interaktywnych bilansów, przez budżety i przepływy środków, aż po kontrolę i weryfikację. Zarządzanie ryzykiem, zapewnienie zgodności i kontrola są konsolidowane do postaci pojedynczego systemu finansowego. Zarządzanie finansami to sposób na dodatkowy zysk, a dzięki cyfrowemu przetwarzaniu i automatycznemu rejestrowaniu faktur możliwe jest ograniczenie ilości ręcznie wykonywanej pracy. Pozostałe korzyści:

  • 6 kokpitów z danymi w czasie rzeczywistym: sprzedaż, koszty, wyniki, płynność, ryzyko i zarządzanie
  • Międzynarodowe działanie: z uwzględnieniem języków oraz legislacji i regulacji obowiązujących w ponad 40 krajach
  • Oszczędność czasu i wyższa jakość dzięki centralnemu źródłu głównych danych dla wszystkich administracji
  • Szybka i czytelna autoryzacja — z każdego miejsca i o każdej porze

Oprogramowanie ERP i do międzynarodowej obsługi finansów

W czasach gospodarki funkcjonującej 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu międzynarodowy charakter działalności cechuje niemal każdą firmę — zarówno posiadającą oddziały za granicą (lub dążącą do ich posiadania), jak i taką, która ma do czynienia z międzynarodowymi partnerami, dostawcami, klientami lub konkurencją.

Gdy procesy finansowe firmy cechuje należyty porządek, możliwe staje się śledzenie rozwoju i dalsze zwiększanie jego skali. Oprogramowanie dla firm Exact umożliwia korzystanie z jednego centralnego systemu we wszystkich krajach. Takie podejście pozwala osiągnąć szybką standaryzację, jednolitość oraz zgodność z miejscowymi i międzynarodowymi przepisami i rozporządzeniami — za pomocą pojedynczego, gotowego do użycia programu do zarządzania finansami.

Business Intelligence i raportowanie

Nasze narzędzie do obsługi business intelligence — Exact Insights powered by Qlik — udostępnia standardowy kokpit nawigacyjny, pozwalający na łatwe przekształcanie dużych ilości danych w praktyczne informacje oraz KPI i trendy stosowane na skalę całej organizacji. Cennym komponentem kokpitu do zarządzania finansami jest funkcja analizy wielowariantowej. Dzięki niej system oblicza szereg możliwych scenariuszy w oparciu o różne dostarczone zmienne. Zwiększ możliwości analizy finansowej przy użyciu wydajnego narzędzia.

Exact Consolidation

Koniec roku wciąż stanowi wyzwanie dla każdego zespołu ds. finansów. Nadal wpatrujesz się we wszechobecne arkusze kalkulacyjne? Jeśli tak, utrudniasz sobie życie znacznie bardziej, niż to konieczne. Exact Consolidation zapewnia dostęp do centralnego źródła danych finansowych, pozwalając na maksymalne uproszczenie i pełne monitorowanie procesów finansowych. Dzięki płynnej integracji z Exact dla Księgowości i Finansów możesz też w łatwy sposób importować do systemu dane finansowe, budżety, prognozy i inne dane niefinansowe. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza zamykanie poszczególnych okresów rozliczeniowych oraz ułatwia opracowywanie prognoz i budżetów. To także sposób na zapewnienie, że raporty przekazywane zarządowi będą zawsze oparte o maksymalnie aktualne informacje.

Exact Service Essentials

Exact dla Księgowości i Finansów pozwala na zoptymalizowanie wszystkich procesów księgowych i finansowych w celu zmaksymalizowania odnoszonych zysków. Nie liczy się tylko oprogramowanie. Naszą misją jest zapewnienie klientom wsparcia najlepszego w swojej klasie. W tym celu oferujemy usługi Service Essentials: od analizy, przez doradztwo i wdrożenie systemu, aż po szkolenie i wsparcie. Dzięki nim możesz maksymalnie wykorzystać potencjał swojej inwestycji.

Nasze usługi są dostępne zarówno dla wieloletnich klientów chcących zoptymalizować swój program do zarządzania finansami, jak i dla osób, które dopiero planują korzystanie z Exact dla Księgowości i Finansów. Możesz skorzystać z usługi na każdym etapie naszego cyklu serwisowego.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Projektowe podejście do wdrożenia pozwoliło nam głębiej zrozumieć i poznać produkt."

Mazars

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO