Business software

EXACT
SUMMER'18
RELEASE
CHECK OUT THIS SEASON'S HOT TOPICS

Business software

Aktualizacje oprogramowania

Filmy dotyczące naszych kluczowych aktualizacji

Summer '18 Release jest drugą aktualizacją naszych produktów tym roku. Firma Exact Software ciągle się rozwija, aby jak najlepiej służyć naszym klientom. Poniżej przedstawiamy najnowsze aktualizacje w oprogramowaniu Exact Synergy oraz Exact Globe.

Przeczytaj więcej informacji o naszych aktualizacjach w j.holenderskim.

Witaj w Exact Cloud

Witaj w Exact Cloud

Chcemy, żeby nasi klienci mieli wybór. Teraz możesz uruchamiać oprogramowanie Exact Globe lub Synergy w własnej chmurze za pośrednictwem zespołu usług Amazon Web Services (AWS), lokalnie poprzez własną infrastrukturę IT lub w chmurze Exact (Exact Cloud), która jest dostępna dzięki przejęciu Parentix.

Social Collaboration 3.0 

Social Collaboration 3.0 w oprogramowaniu Exact Synergy

Social Collaboration 3.0 poprawia jakość komunikacji interpersonalnej online oraz zwiększa jej znaczenie. Świeżo wprowadzona funkcja aktualności i ogłoszeń zwiększa skuteczność i możliwości oprogramowania Synergy jako zintegrowanej platformy przeznaczonej do komunikacji wewnętrznej i dzielenia się wiedzą.

Kwestie związane z RODO

GDPR

Od 25 maja 2018 roku każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli Europy musi przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W odniesieniu do nowego rozporządzenia wprowadziliśmy różne aktualizacje do naszego oprogramowania.

Business software

Exact Synergy

Summer '18 Release jest drugą aktualizacją naszych produktów tym roku. Firma Exact Software ciągle się rozwija, aby jak najlepiej służyć naszym klientom. Sprawdź nasze najnowsze aktualizacje oprogramowania Exact Synergy.

Dowiedz się więcej o ulepszeniach oprogramowania Exact Synergy.

Dowiedz się jak zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

1. Skalowalna wymiana transakcji projektowych

Teraz możliwa jest wymiana danych projektowych, takich jak dane fakturowe lub dane dotyczące pracy w toku, za pośrednictwem Exact Lightweight Integration Server (ELIS). Zarządzaj centralnie wszystkimi swoimi danymi za pośrednictwem ELIS i w prosty sposób dodawaj więcej danych.

2. Personalizacja menu nawigacyjnego

W łatwy sposób modyfikuj i personalizuj swoje menu nawigacyjne. Teraz możesz usuwać z menu elementy w zakładkach „My” oraz „Quicklinks” bezpośrednio z poziomu menu.

3. Aktualizacja przestrzeni roboczej

Od teraz można ustawiać określoną przestrzeń roboczą jako standardową stronę główną organizacji. Będzie to pierwsza rzecz, którą zauważą Twoi pracownicy po uruchomieniu oprogramowania Exact Synergy. Do przestrzeni roboczej można również dodać widżet szybkiego wyszukiwania.

4. Ulepszenia CMDM

Rozwiązanie centralnego zarządzania danymi głównymi (ang. Central Masterdata Management, CMDM) od teraz będzie zawierać daty wprowadzenia zmian do rejestrów HR. Ponadto można również centralnie zarządzać danymi dotyczącymi stanowiska pracy.

5. Sortowanie kodów projektów w wynikach wyszukiwania

Przeglądając wyniki wyszukiwania projektów w widoku kolumny, można teraz porządkować kody projektów w kolejności rosnącej lub malejącej.

Business software

Exact Globe

Summer '18 Release jest drugą aktualizacją naszych produktów tym roku. Firma Exact Software ciągle się rozwija, aby jak najlepiej służyć naszym klientom. Sprawdź nasze najnowsze aktualizacje oprogramowania Exact Globe.

Dowiedz się więcej o ulepszeniach oprogramowania Exact Globe.

Dowiedz się, jak zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

1. Zapobieganie rozdzielaniu pozycji zamówień

Aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnych pozycji w zamówieniach lub wycenach dotyczących sprzedaży i usług, od teraz można zapobiec rozdzielaniu się pozycji zamówień według wolnego zapasu po wykonaniu alokacji zasobów, w przypadku których wielokrotnie tworzono korektę magazynową, lub po wykonaniu alokacji częściowej.

2. Wspieranie nowych międzynarodowych inicjatyw VAT

W kilku państwach UE wprowadzono środki zwalczania nadużyć finansowych w systemach VAT. Stworzyliśmy różne aktualizacje związane z kwestiami VAT, np. na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i innych krajach, w celu zapewnienia zgodności z tymi inicjatywami.

3. Standaryzacja bankowości elektronicznej

ISO 20022 to międzynarodowa norma dotycząca wymiany danych elektronicznych w sektorze finansowym. Ulepszyliśmy system płatności SEPA Credit Transfer (CST) zgodnie z przepisami szwajcarskimi.

4. Automatyczne uzupełnianie zamówień na usługi

Zamówienie na usługi od teraz będzie uznawane za zakończone, gdy wszystkie pozycje zostaną całkowicie wypełnione. Status zakończenia będzie wyświetlony obok przycisku „Warunki” na zamówieniu. Umożliwia to zakończenie projektu w Exact Globe Next jeszcze przed wystawieniem faktury na zamówienie.

5. Ulepszona możliwość śledzenia zniżek odsprzedawców

Wiele organizacji sprzedaje swoje produkty i usługi za pośrednictwem partnerów, odsprzedawców i dealerów. Aby umożliwić bardziej skuteczne śledzenie zniżek dla odsprzedawców, umożliwiliśmy rejestrowanie zniżek za pośrednictwem ogólnego konta księgowego wyznaczonego dla konkretnego odsprzedawcy.

6. Znaczna poprawa skuteczności planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP)

Skuteczność obliczeń dotyczących planowania zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning, MRP) została ulepszona w tej wersji oprogramowania. Dzięki dużej liczbie wymogów to usprawnienie pomoże zmniejszyć czas wymagany do funkcjonowania MRP.
PL Select your country