Exact Event Manager

Nie zwlekaj — weź sprawy w swoje ręce!

Informacje o Exact Event Manager

Większość rozwiązań służących do zarządzania zdarzeniami definiuje zdarzenia ważne dla danej organizacji. System Exact Event Manager firmy Exact Software pozwala jednak zdefiniować nie tylko same zdarzenia, lecz także działania, które można podejmować w odpowiedzi na nie.

 • Wyeliminowanie ręcznych zadań i błędów ludzkich
 • Wczesne rozpoznawanie i wykrywanie problemów
 • Dostosowywanie pojedynczych działań do istniejących priorytetów
 • Natychmiastowe przekazywanie dokładnych informacji najważniejszym pracownikom

Exact Event Manager umożliwia:

 • tworzenie zasad uruchamiania alertów w obrębie całej infrastruktury IT,
 • zarządzanie kontami klientów i inicjowanie rozmów,
 • automatyzowanie inicjatyw sprzedawców i łańcucha dostaw,
 • odnawianie świadczeń pracowniczych bez ingerencji działu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • śledzenie cykli życia produktów poprzez automatyczne rejestrowanie krytycznych komponentów na poziomie magazynu,
 • generowanie alertów w celu zarządzania ryzykiem poprzez tworzenie powiadomień o przekroczonych terminach umów, faktur i dostaw,
 • zapobieganie powstawaniu wąskich gardeł na etapie produkcji,
 • zarządzanie budżetami, ofertami dostawców i wiążącymi kosztorysami usług,
 • automatyzowanie procesów inwentaryzacji i wysyłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opinie klientów o rozwiązaniu Exact:

"Dzięki Exact możemy teraz bardziej skoncentrować się na potrzebach naszych klientów."

D-ploy

"VAPRO i Exact Pełna funkcjonalność Exact Consolidation w ciągu trzech miesięcy."

VAPRO