Społeczna odpowiedzialność korporacji

W przypadku Exact społeczna odpowiedzialność korporacji (CSR) polega na przyjmowaniu odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych przez firmę decyzji i działań, rozumianych nie tylko jako zobowiązania wobec naszych udziałowców, lecz również jako wpływ na środowisko i globalną społeczność. Chcąc pozytywnie oddziaływać na społeczności, w których działamy, utworzyliśmy Fundację Exact.

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z naszą opinią dotyczącą społecznej odpowiedzialności firmy oraz uzyskać informacje na temat Fundacji Exact, prosimy o odwiedzenie strony korporacyjnej.