Nowa funkcja na Portalu Klienta zwiększająca bezpieczeństwo danych

W związku z potrzebą ochrony wybranych danych, na Portalu Klienta wprowadzono w sierpniu 2018r. długo oczekiwaną funkcjonalność: rozdzielenie poziomów dostępu osób kontaktowych.

W efekcie wszyscy użytkownicy Portalu Klienta mają dostęp do bazy wiedzy, e-learningu oraz historii zgłoszeń, ale tylko wybrani użytkownicy mają dostęp do bardziej poufnych informacji, jakimi są dane licencji oraz faktury.


Za poziom dostępu do tych informacji jest odpowiedzialna nowa opcja na karcie osoby kontaktowej: View all customer’s documents.

Z założenia w momencie wprowadzenia zmiany:

  • wszystkie osoby kontaktowe z dostępem do portalu mają wyłączoną tę opcję, czyli nie mają wglądu w dane licencji i faktur.
  • główna osoba kontaktowa ma tę opcję włączoną, czyli widzi wszystkie dokumenty związane ze swoją firmą.

Główna osoba kontaktowa może zarządzać tą opcją i uaktywnić ją innym pracownikom. Może też modyfikować wszystkie inne dane oraz parametry osób mających dostęp do Portalu Klienta Exact w swojej firmie.


Zachęcamy do regularnego uaktualniania danych osób, zakładania nowych kont, jak i dezaktywowania pracowników, którzy opuścili już Państwa firmę. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób kontaktowych posiadających dostęp do portalu, aby w momencie zakończenia współpracy z Państwa firmą nie mieli już wglądu w zgłoszenia i dokumenty. Można to wykonać poprzez edycję osoby kontaktowej i ustawienie w nagłówku opcji INACTIVE.


Staramy się unowocześniać nasz Portal Klienta oraz zasilać naszą bazę wiedzy nowymi dokumentami, które mogą Państwu odpowiedzieć na nurtujące pytania również poza godzinami pracy naszego Działu Wspomagania Klienta.


Gorąco polecamy też naszą platformę do e-learningu. Pomoże ona Państwa nowym pracownikom zapoznać się z produktami Exact, a doświadczonym użytkownikom usystematyzować wiedzę w interesujących ich obszarach i być może poznać pewne nieużywane dotąd funkcje.