W jaki sposób w porcie miasta Amsterdam oszczędza się pieniądze dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu

Port Amsterdamu ma ambicję zostać głównym europejskim zrównoważonym logistycznym połączeniem oraz zwiększyć wartość regionu metropolitalnego Amsterdamu. Do osiągnięcia tego celu, ze wsparciem firmy Exact, został wyznaczony dyrektor finansowy, Michiel de Brauw.

„Region portu miasta Amsterdam jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Roczna masa przeładowywanych w nim towarów przekracza 100 milionów ton — mówi dyrektor finansowy portu miasta Amsterdam, Michiel de Brauw. „Port podnosi wartość ekonomiczną regionu o niemal 7 miliardów euro. Jest to jeden z największych portów w Europie. Ponad 75% przeładowywanych w nim towarów to paliwa kopalne. Nadejście ery zrównoważonej energii spowodowało ogromną transformację. Do roku 2030 chcemy zaprzestać przechowywania i przeładowywania węgla oraz jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój nowych działań i innowacji umożliwiających szybsze przejście na czystą energię”.

Ambicje zrównoważonego rozwoju

„Chcemy być jednym z czołowych zrównoważonych portów w Europie. Jesteśmy obecnie portem przeładowującym najwięcej benzyny na świecie oraz drugim największym w Europie portem przechowującym węgiel. Chcemy pozostać jednym z największych portów, ale ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Dlatego skupiamy się głównie na transformacji energii. Nie przez odrzucenie sektora paliw kopalnych, lecz wzmacnianie udziału w rynkach energii odnawialnej oraz innych niekopalnych źródeł energii.

Podczas mojej pracy w firmie DHL, w szczególności w ciągu ostatnich trzech lat podczas pobytu w Niemczech, zauważyłem jak daleki zasięg ma społeczna odpowiedzialność biznesu oraz jak ważne jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, szczególnie w ramach umów z najważniejszymi klientami. Gdy firma zleca swoje procesy logistyczne innej firmie, znanej z dobrych praktyk w zakresie wpływu na środowisko, poprawia wizerunek klienta. Niemcy mają w tym aspekcie wyraźną przewagę nad Holandią. Są niezwykle zmotywowani do używania czystej energii. W bezchmurne, słoneczne, bezwietrzne dni nie muszą korzystać z elektrowni zasilanych węglem. Holandii wiele jeszcze brakuje do tego poziomu.

Gospodarka obiegu zamkniętego

„Oprócz przewidywanej transformacji energetycznej, skupiamy się w naszym regionie na gospodarce obiegu zamkniętego. Aglomeracja amsterdamska jest jednym z najbardziej zaludnionych obszarów na świecie i wciąż rośnie. Stwarza to wyzwania w zakresie presji środowiskowej i ogólnych niedogodności. Naszym wyzwaniem jest zmniejszenie w inteligentny sposób fizycznego wpływu portu oraz praca na ograniczonej przestrzeni, co wynika z rozwoju miasta.

Ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju można osiągnąć wyłącznie w wyniku wspólnej pracy. Na przykład: port obsługuje miejski zakład przetwarzania odpadów. W związku z tym założyliśmy w obrębie portu sieć firm, które ponownie wykorzystują odpady. Ta gospodarka obiegu zamkniętego w amsterdamskim porcie będzie coraz bardziej istotna. Ponadto przyciągamy firmy typu start-up i scale-up, które zapewniają dywersyfikację oraz innowacje m.in. w zakresie przyspieszenia tej transformacji energetycznej.

Dlaczego wszystko to się dzieje w porcie? Ponieważ dysponujemy przestrzenią fizyczną i środowiskiem. Naszym celem jest przesunięcie działania od transportu towarów np. między Ameryką Południową, Afryką a obszarami w głębi lądu, w kierunku zwiększania wartości regionu. Ponadto stworzyliśmy około 70 000 miejsc pracy w porcie oraz wokół niego. Wartość dodana oraz miejsca pracy stają się ważniejsze od samej ilości przetwarzanych towarów”.

Dyrektor finansowy u steru

„Realizacja ambicji i inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju dla portu miasta Amsterdam należy do obowiązków dyrektora finansowego. Celem jest zwiększanie wartości. Sięgamy dalej niż wzrost czy zyski — wartość społeczna także jest ważna. Do roku 2021 chcemy osiągnąć w 100 procentach zrównoważony rozwój w naszych procesach zakupów. Obowiązujące obecnie ścisłe wymogi w zakresie sprawozdań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu sprawiają, że dyrektor finansowy jest logicznym kandydatem do nadzorowania tych ambicji. Wytyczne GRI (ang. Global Reporting Initiative – Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza) dla zrównoważonego raportowania są uznawaną na świecie normą, którą spełniać muszą nasze sprawozdania.

W ostatnich latach rozwinęliśmy naszą politykę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu do postaci planu z jasnymi celami. Możemy zmierzyć wszystko. Nasz menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Linda van Waveren nie ma wykształcenia finansowego, ale nie jest to problemem, wspieramy ją wskaźnikami KPI, analizami i wynikami. Dlatego te problemy tak skutecznie są rozwiązywane w organizacji finansowej firmy.

Będąc centralną postacią, Linda dba o to, aby wszyscy w firmie byli zaangażowani w zrównoważony rozwój w swoich własnych obszarach. Weźmy za przykład nasz sektor morski, który nadzoruje ruch w ramach transportu morskiego w Kanale Morza Północnego. Jego celem jest osiągnięcie „czystego transportu” za pomocą rabatów na czyszczenie statków. Jako współwłaściciel elektrowni wiatrowej jesteśmy także zaangażowani w generowanie czystej energii. Ponadto zainstalowaliśmy w porcie 100 000 m2 paneli słonecznych. Pozwala nam to w coraz większym stopniu stawać się „baterią miasta”. Przekształcamy się z tradycyjnej roli portu do firmy o szerszym zakresie działalności. Ale nie tylko my dokonujemy tego przejścia — porty w Antwerpii i Rotterdamie także przechodzą podobne zmiany”.

Zwroty finansowe i społeczne

„W moim zespole finansowym pracowali głównie ludzie skrupulatni i koncentrujący się na faktach. Obecnie szukam także takich, którzy potrafią dostrzec szerszy obraz. To właśnie równowaga między celami finansowymi i społecznymi zwiększa wartość naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze moim zdaniem są informacje niefinansowe — ponadto moje miesięczne sprawozdania nie składają się wyłącznie z samych liczb, ale uwzględniają także jakość powierza oraz jakość życia.

Ludzie w moim zespole nie mogą podejmować decyzji wyłącznie w oparciu o zwroty finansowe. Weźmy na przykład dźwigi wykorzystywane w porcie. Firma produkująca beton używała dźwigu napędzanego olejem napędowym, co stwarzało niedogodności dla mieszkańców, więc jako współinwestor zakupiliśmy dźwig elektryczny. Dźwig ten nie hałasuje ani nie emituje CO2, azotu i cząstek stałych. Jest to dobry krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom wyższej jakości życia. Z punktu widzenia finansowego nie oferował żadnych korzyści. Było to jednak ważne posunięcie. Kwestie takie jak ta nie ułatwiają podejmowania decyzji. Czasami coś zapewnia niewielki zwrot finansowy, ale oferuje wysoki zwrot społeczny. Czym więc należy kierować się przy podejmowaniu decyzji w takich sytuacjach? Intuicją.

Broszurę Exact dla Księgowości i Finansów

Broszurę Exact dla Księgowości i Finansów

Exact for Finance zapewnia wgląd w sytuację finansową firmy i wpływ podejmowanych decyzji na jej działalność.

Dowiedz się więcej »

Tak rozszerza się swoją działalność. Można rozwijać firmę jako port, ale należy podczas tego procesu obserwować szerszy obraz sytuacji, a nie tylko poszczególne inwestycje. Społeczna odpowiedzialność biznesu prowadzi także do oszczędności, lecz wyłącznie, jeśli spojrzy się na pełny obraz sytuacji. Mamy bardzo konkretne plany na przyszłość. Nie tylko na nadchodzące pięć lat, ale na kolejne 15 lat i jeszcze dalej. Wybraliśmy swoją drogę i, na podstawie wskaźników KPI, uznaliśmy, że jest to właściwy kierunek. Nasz port istnieje od ponad 700 lat. Nie wiemy, jak będzie wyglądać za 50 lat, ale możemy stworzyć ogólny jego zarys”.