Jak wybrać właściwy system ERP dla swojej międzynarodowej firmy?

Dla międzynarodowej firmy wybór odpowiedniego systemu IT nie jest prostym zadaniem. Należy wziąć pod uwagę różne czynniki, a złożoność i wpływ jaki takie systemy mają na firmę powoduje, że nie można działać pochopnie i w pośpiechu. Należy o tym pamiętać.

Zrównoważenie kosztów, czasu wdrożania i funkcjonalności jest dużym wyzwaniem. Efektywne podejście wymaga dokonania szczegółowego przeglądu procesów biznesowych, które mają być wspierane — wraz z wyraźnym określeniem priorytetów.

Gotowy do użycia

Właściwa równowaga pomiędzy kosztami i funkcjonalnością prowadzi często do zastosowania gotowego rozwiązania. Jest to oprogramowanie biznesowe, które praktycznie pozwala rozpocząć pracę bez nadmiernej kastomizacji.

Tego typu oprogramowanie często składa się z modułów, dzięki czemu z czasem można je rozbudowywać. Ustandaryzowane funkcjonalności są wdrażane w krótkim czasie i mogą być ze sobą w pełni zintegrowane, tym samym eliminując problemy związane z „komunikacją” pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami. Dzięki umieszczeniu wszystkich informacji w jednym systemie, zmniejszysz ryzyko wystąpienia błędów i zwiększasz skuteczność raportów — bez potrzeby korzystania z zewnętrznych ekspertów w celu zbierania i analizowania danych z różnych rozwiązań.

Jeśli chcemy w łatwy sposób znaleźć różnice pomiędzy poszczególnymi dostawcami, warto zwrócić szczególną uwagę na ich zdolność do łączenia ze sobą wszystkich międzynarodowych lokalizacji. Weź pod uwagę wsparcie, jakie oferują w obszarze lokalnego ustawodawstwa, wersji językowych w interfejsie, dokumentów pomocniczych oraz sposobu postępowania z danymi źródłowymi na potrzeby międzynarodowej bankowości i podatków.

Znajdź partnera, a nie tylko dostawcę

Wybierając system ERP, zastanów się nad potencjalnymi sytuacjami, które mogą wystąpić i zbadaj, jak poradzi sobie z nimi wstępnie wybrany dostawca.

W jaki sposób badają potencjalne rozwiązania? Czy będzie prowadzić razem z Tobą „burze mózgów”, czy też spojrzy na problem wyłącznie z własnej perspektywy? Czy jest już obecny w regionie, w którym prowadzisz działalność, czy też korzysta z lokalnej sieci partnerów? Co się stanie, gdy będziesz potrzebował wsparcia? Kto przeprowadzi wdrożenie i dalsze czynności? Czy zadania te będą realizowane centralnie czy lokalnie? Czy będzie dostępna bezpośrednia osoba kontaktowa? Czy taka osoba będzie w stanie podejmować szybkie i skuteczne decyzje, czy też za każdym razem będziesz czekać na odpowiedź?

Wyjdź poza transakcje

Poza samymi transakcjami każda organizacja obsługuje wiele różnych procesów takich jak obsługa zamówień, faktur i płatności. Z tego względu warto rozważyć wprowadzenie systemów CRM, HR, zarządzania projektami, usługami i dokumentami.

Systemy dedykowane dla tych działań generują dane, które mogą być przydatne do sprawdzania i integracji z procesami back office. Zapewnia to dodatkowy, szczegółowy wgląd w całą firmę i działania związane z klientami, pozwoli na dokładne monitorowanie procesów (nawet tych niezwiązanych z transakcjami) oraz zapewni skuteczniejszą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami: klientami, partnerami, dostawcami i współpracownikami. Wszystkie lokalizacje w jednym systemie

Silna interakcja pomiędzy danymi w całej organizacji zapewnia należyty wgląd i kontrolę, co finalnie przekłada się na oszczędności czasu i pieniędzy. Jest to szczególnie ważne na etapie dodawania nowych zagranicznych lokalizacji. Ważne jest, aby były połączone z resztą firmy, ponieważ pomoaga to minimalizować liczbę błędów i opóźnień.


Exact dla Działalności Międzynarodowej

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak Exact może pomóc Ci odnieść sukces na rynku międzynarodowym?


Pobierz broszurę