Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa i GDPR

Bezpieczeństwo informacji i prywatność to najważniejsze priorytety firmy Exact. W naszym największym interesie jest utrzymanie zaufania co do sposobu, w jaki traktujemy informacje finansowe i dane osobowe. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy nasze oprogramowanie działa poprawnie i bezpiecznie, wewnętrzne procesy i zasady są prawidłowe, a nasi współpracownicy odpowiednio przetwarzają dane (biznesowe). Jest to zadanie nieustające.

W świecie, w którym obowiązujące prawodawstwo podlega ciągłym zmianom, stale dążymy do tego, aby nasze rozwiązania spełniały wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje. W tym zakresie dostosowujemy również, w razie potrzeby, nasze wewnętrzne procedury i sposoby komunikacji. Czynimy to, aby utrzymać stałą zgodność z najnowszymi przepisami i regulacjami.

Aby klienci firmy Exact mogli sprostać nowym przepisom prawa, oferujemy im różne opcje w oprogramowaniu do obsługi danych osobowych, które są zgodne z wytycznymi. Ponadto stale pracujemy nad rozwojem narzędzi, które mogą pomóc klientom w wypełnieniu zobowiązań wynikających z GDPR. „Aby klienci firmy Exact mogli sprostać nowym przepisom prawa, oferujemy im różne opcje w oprogramowaniu do obsługi danych osobowych, które są zgodne z wytycznymi. Ponadto stale pracujemy nad rozwojem narzędzi, które mogą pomóc klientom w wypełnieniu zobowiązań wynikających z GDPR”.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem oraz z naszym oświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu uzyskania dodatkowych danych na temat tego, w jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo informacji i prywatność. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania wyjaśnień, w jaki sposób gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo.