Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa i GDPR

Bezpieczeństwo informacji i prywatność to najważniejsze priorytety firmy Exact. Kluczowe dla nas jest utrzymanie zaufania co do sposobu, w jaki traktujemy informacje finansowe i dane osobowe. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy nasze oprogramowanie działa poprawnie i bezpiecznie, wewnętrzne procesy i zasady są prawidłowe, a nasi współpracownicy odpowiednio przetwarzają dane (biznesowe). Jest to nieustające zadanie.

Od 25 maja 2018 r. wszystkie firmy przetwarzające dane osobowe obywateli Unii Europejskiej będą zobowiązane do przestrzegania postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wymóg ten prawdopodobnie obejmie również Twoją firmę.

W świecie, w którym obowiązujące prawodawstwo podlega ciągłym zmianom, stale dążymy do tego, aby nasze rozwiązania spełniały wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje. W tym zakresie dostosowujemy również, w razie potrzeby, nasze wewnętrzne procedury i sposoby komunikacji. Czynimy to, aby utrzymać stałą zgodność z najnowszymi przepisami i regulacjami.

Przygotowania do wdrożenia nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) idą pełną parą. Oczekujemy, że wszystkie udoskonalenia w obrębie naszych wewnętrznych procesów zostaną wdrożone ze znacznym wyprzedzeniem, zapewniając pełną gotowość w momencie wejścia w życie nowych przepisów, tj. 25 maja 2018 r.

Naszym klientom oferujemy szereg funkcji oprogramowania Exact, które pozwolą sprostać wymogom nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Co więcej, pracujemy też nad nowymi narzędziami, które pomogą klientom zachować zgodność z wymogami RODO.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym warunkami licencji i serwisu oraz z naszym oświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu uzyskania dodatkowych danych na temat tego, w jaki sposób gwarantujemy bezpieczeństwo informacji i prywatność. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania wyjaśnień, w jaki sposób gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo.