3 rzeczy, których mogłeś nie widzieć o Shop Floor Control

Przy stale rosnącej konkurencji, aby nie tylko przetrwać, ale też osiągnąć sukces na rynku, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą ściśle kontrolować koszty. Aby to osiągnąć, wymagana jest dokładność oraz szybkość rejestracji przebiegu procesu produkcyjnego. Odpowiedzią na takie potrzeby informacyjne są rozwiązania Exact pozwalające rejestrować dane bezpośrednio na produkcji: Shop Floor Control.

Jego zaletą jest to, że stanowią integralny element kompletnego systemu ERP, a ich wykorzystanie pozwala automatyzować procesy, eliminować błędy, uzyskiwać dane w czasie prawie rzeczywistym i skracać do minimum czas reakcji, gdy nastąpią nieoczekiwane zdarzenia. Gromadzone zaś przy ich użyciu dane stanowią nieoceniony materiał analityczny, pozwalający udoskonalić proces planowania i wskazać miejsca, gdzie należy szukać usprawnień i obniżenia kosztów


Dość już przekazywania informacji czasie pracy na kartkach. Sumowania czasu i informacji, że w sumie to jest ponad 8 godzin dziennie. Dość wymyślania czasu pracy z sufitu, bo nie pamiętam kiedy zacząłem, albo zapomniałem zapisać kiedy skończę.

Czas na wprowadzenie poprawnego czasu pracy obliczonego przez komputer.

Czy wiesz, że z SFC możesz zarejestrować czas pracy na zlecenie produkcyjne dla każdego pracownika?

Prosty interfejs z klawisze start i stop nie wymaga liczenia czasu. System sam policzy czas od momentu naciśnięcia start do momentu naciśnięcia stop.

Koszty pracy każdego pracownika będą zarejestrowane oddzielnie do zlecenia produkcyjnego.


Twoje zlecenia produkcyjne rozliczne są zgodnie z planem, a w magazynie są braki? Ciągle nie wiadomo gdzie „giną” materiały? Ktoś zabrał dodatkowy materiał do produkcji i nic nie powiedział?

Czy wiesz, że rozchód na zlecenie produkcyjne może być zarejestrowany przez pracownika na stanowisku pracy? Czy wiesz, że Shop Floor Control pozwala na wprowadzenie dodatkowych, nieplanowanych materiałów?

Rejestracja zużycia materiałów bezpośrednio na stanowisku roboczym to najbardziej dokładna metoda. Ponieważ jest wykonywana w momencie zużycia, to daje dokładną informację o stanach magazynowych przechowywanych na hali produkcyjnej i pozwoli zmniejszyć stany magazynowe.


Jaki jest wynik produkcji na danych stanowisku roboczym? Jakie jest zaawansowanie zlecenia produkcyjnego? Gdzie my w ogóle jesteśmy z tą produkcją?

Czy wiesz, że SFC pozwala na wprowadzenie ilości wyprodukowanej na każdej operacji?

Pozwoli to na sprawdzenie zaawansowania ZP. Można zrobić statystyki wydajności stanowisk i porównać je z założonym czasem.


Shop Floor Control (SFC) pokazuje szczegóły zlecenia produkcyjnego pracownikom produkcji w wygodny sposób. Mają łatwy dostęp do każdego rodzaju zleceń produkcyjnych. Zużycie materiału może być rejestrowane na stanowisku pracy, a przycisk start/stop upraszcza rejestrację czasu pracy. To umożliwia monitorowanie postępów na hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym. Pracownicy produkcji widzą które zlecenia produkcyjne mogą zostać rozpoczęte, wszystkie szczegółowe informacje (status, przetwarzanie zlecenia, wykaz materiałów itp.) oraz nadchodzące zlecenia. Mogą również rejestrować czas (używając przycisku start/stop), zużycie materiałów, rozpoczęcie i ukończenie przetwarzania, odbiory produkcji, powiadomienia o ukończeniu całego zamówienia produkcyjnego oraz zapisy dodatkowych informacji (na przykład w zakresie kontroli jakości).

Aplikacja Shop Floor Control pracuje w połączeniu z popularnymi przeglądarkami internetowymi. To oznacza, że może być zainstalowana na dosłownie każdym urządzeniu (dotykowym lub nie).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Shop Floor Control?

Weź udział w webinarium (szczegóły wkrótce na stronie exact.pl lub skontaktuj się ze swoim opiekunem.