Konferencja dla Klientów Exact w Polsce już za nami

Corocznie organizowane seminaria na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń Exact w Polsce. Za każdym razem staramy się dostarczać Państwu wartościowe treści i informacje umożliwiając zarówno lepsze poznanie naszych produktów jak i zapoznanie się z ofertą Exact.

Konferencja dla Klientów Exact Software Poland – odbywająca się raz do roku, zorganizowana została w maju. Tradycyjnie spotkaliśmy się w Warszawie i Poznaniu.

Seminarium rozpoczęło powitalne wystąpienie gospodarza spotkania – Filipa Fludry. W czasie pierwszej prezentacji „Purchase to Pay - od zamówienie do płatności”, Izabela Górecka-Olejniczak pokazała zintegrowane rozwiązanie dla procesów w łańcuchu zaopatrzenia, począwszy od zamówień poprzez akceptacje faktur, aż po płatności i zarządzanie rozrachunkami z dostawcami.
Kolejna prelekcja „Shop Floor Control” poprowadzona została przez Macieja Brzezińskiego. Przy stale rosnącej konkurencji, aby nie tylko przetrwać, ale też osiągnąć sukces na rynku, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą ściśle kontrolować koszty. Aby to osiągnąć, wymagana jest dokładność oraz szybkość rejestracji przebiegu procesu produkcyjnego. Odpowiedzią na takie potrzeby informacyjne są rozwiązania Exact pozwalające rejestrować dane bezpośrednio na produkcji: Shop Floor Control. Jego zaletą jest to, że stanowią integralny element kompletnego systemu ERP, a ich wykorzystanie pozwala automatyzować procesy, eliminować błędy, uzyskiwać dane w czasie prawie rzeczywistym i skracać do minimum czas reakcji, gdy nastąpią nieoczekiwane zdarzenia. Gromadzone zaś przy ich użyciu dane stanowią nieoceniony materiał analityczny, pozwalający udoskonalić proces planowania i wskazać miejsca, gdzie należy szukać usprawnień i obniżenia kosztów. W czasie sesji „Wiedza w zasięgu ręki” prowadzonej przez Magdalenę Karolczak, mogli Państwo na konkretnych przykładach zobaczyć jaką kopalnią wiedzy jest Portal Klienta i jak łatwo zdobyć informacje na interesujące zagadnienia.

Blok popołudniowy rozpoczęła sesja prowadzona przez Pawła Seligę „Obszary robocze - zarządzanie "polem walki" w firmie”. Różne obszary działań w firmie, różne projekty czy inwestycje wymagają różnego podejścia, różnych informacji, różnych zespołów do realizacji i obsługi. Powstaje więc pytanie jak w takim razie dostosować zakres dostępnych informacji i sposobu komunikacji do konkretnego "teatru działań", zachowując przy tym spójność narzędzia i formy przekazu? Odpowiedzią są obszary robocze Exact Synergy Enterprise, które pozwalają na jednym ekranie zawrzeć wszystkie niezbędne dla danego obszaru dane i linki jak również informacje o zadaniach do realizacji i ich aktualnym statusie.

W czasie kolejnej sesji „Exact Insights powered by Qlik Sense”, Izabela Górecka-Olejniczak przybliżyła narzędzie do przygotowywania interaktywnych raportów i kokpitów menedżerskich zawierających atrakcyjne wykresy. Oprogramowanie do przygotowywania wizualizacji pozwala uprościć analizę danych i pomaga w podejmowaniu przemyślanych decyzji szybciej niż kiedykolwiek.

Prezentacja „Wnioski po JPK czyli jak wykorzystać Exact lepiej” zamknęła tegoroczną edycję seminarium. Jednolity Plik Kontrolny jest cały czas „tematem numer 1”. Magdalena Jurga brała aktywnie i intensywnie udział w konsultacjach u naszych Klientów, mając za główne zadanie pomoc i wsparcie we wdrożeniu JPK. Jednak niejako przy okazji pojawiły się inne potrzeby, inne wnioski. Wspólną cechą większości spotkań był fakt, iż gros działań jakie Państwo wykonywali w systemie była oparta na starych ustaleniach - często w obecnym czasie już niewygodnych i nieadekwatnych do zmian jakie dotyczą każdej firmy. Podczas sesji „Po JPK czyli jak wykorzystać Exact lepiej” pokazaliśmy Państwu, że czynności można i trzeba zmienić aby pracować wygodniej i efektywniej. Skupiliśmy się na procedurach związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (VAT, banki, kategorie kont w bilansie, dodatkowe aplikacje polskie wspomagające pracę) oraz na obszarze potocznie nazywanym „otwarte pozycje” – ich łączeniu i analizie.

Dzielenie się wiedzą, prezentacja nowych rozwiązań Exact, ale przede wszystkim możliwość osobistego spotkania z Państwem nadała seminarium wyjątkowy charakter. Państwo i Wasz aktywny udział, pracownicy reprezentujący takie działy Exact jak konsultacje, sprzedaż, support i ciekawe prelekcje - te wszystkie elementy pozwoliły na stworzenie tak udanego eventu.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach są zawsze umieszczane na Portalu Klienta oraz stronie exact.pl. Dodatkowo otrzymują Państwo również zaproszenia drogą mailową.

Ze swojej strony chcieliśmy gorąco zachęcić do zgłoszeń i aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez Exact Software Poland. Mamy nadzieję, że spotkania i prezentacje zaplanowane na drugą połowę 2017 roku będą się cieszyły u Państwa równie dużym zainteresowaniem co wydarzenia organizowane w latach ubiegłych.

Jeśli mają Państwo pytania związane z wydarzeniami dla Klientów Exact w Polsce prosimy o kontakt z: Anna Biniek (anna.biniek@exact.com lub 61 858 06 36)