Webinar: Exact Consolidation

czyli o tym, jak poprawić skuteczność zarządzania przedsiębiorstwem.Zapraszamy do udziału w webinarium.

Zarejestruj się

Rejestracja na webinarium 27 listopada na godzinę 11:00

Exact Consolidation to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które umożliwia zarządzanie kluczowymi procesami finansowymi przedsiębiorstwa w oparciu o jedno, scentralizowane źródło najbardziej aktualnych danych finansowych.

Dzięki pełnej integracji z systemem ERP zapewnia swobodne dopasowanie i analizę wszystkich danych finansowych, budżetów, prognoz i innych informacji niefinansowych ze wszystkich lokalizacji i oddziałów. Tym samym przyspiesza proces zamykania miesiąca, usprawnia budżetowanie i prognozowanie oraz sprawia, że sprawozdawczość zarządcza odnosi się tylko do najbardziej aktualnych i najdokładniejszych informacji.

W trakcie webinarium zaprezentujemy najważniejsze funkcjonalności wspierające procesy:

  • Konsolidacji raportów finansowych
  • Budżetowania i prognozowania
  • Raportowania zarządczego

Rejestracja

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo drogą mailową potwierdzenie rejestracji. Dane dotyczące logowania zostaną przesłane przed sesją.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt : karol.ratkowski@exact.com

PL Select your country