Choose a different country or region if you want to see the products and prices for your location. Click Continue to go to the selected country or region.

Kadry i płace

5 zalet systemu do zarządzania zasobami ludzkimi

system HRM

Dział Human Resources ma za zadanie wspomagać kierownictwo w zarządzaniu pracownikami. Praca tego pionu jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Rola kadr w czasie pandemii jest szczególna – dział ten odpowiada między innymi za komunikację wewnętrzną w firmie, jest swoistym pośrednikiem między kierownictwem a zespołem. Dział personalny aktywnie działa w zakresie wspierania pracowników i informowania ich na temat bieżącej sytuacji.

Na rynku jest dostępnych wiele narzędzi, które wspomagają pracę tych działów i ułatwiają podejmowanie dobrych decyzji zarządczych. Są one szczególnie przydatne w obecnej sytuacji - w czasie przejścia na tryb pracy zdalnej przez większość firm. Chociaż wdrożenie systemu do zarządzania zasobami ludzkimi wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian, to korzyści, jakie przyniesie oprogramowanie w perspektywie średnio i długoterminowej są ogromne. Ten automatyczny system do zarządzania zasobami ludzkimi pozytywnie wpłynie na przyszłość przedsiębiorstwa, ponieważ decyzje będą podejmowane na podstawie stale aktualizowanych danych.  

Zapoznaj się z 5 korzyściami, jakie system HRM przyniesie Twojej firmie.

System HRM w zarządzaniu personelem

Automatyzacja procesów przy pomocy zintegrowanego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi sprawi, że firma będzie miała pełny i globalny obraz sytuacji kadrowej. Dzięki systemowi HRM dysponujesz podglądem wniosków urlopowych i dostępności pracowników. Aktualne, kompletne teczki osobowe dają Ci niespotykaną dotychczas kontrolę nad stanem zatrudnienia. Nasza zintegrowana platforma zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do tych samych danych, umożliwiając prawidłowe zarządzanie personelem. System HRM pomoże każdej organizacji oszczędzić czas, optymalizując wszystkie zasoby ludzkie. 

Pracownik może samodzielnie zadbać o sprawy kadrowe

Portal Pracowniczy zapewnia samoobsługowy system, który pozwala pracownikom na zarządzanie niektórymi czynnościami samodzielnie. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość procesów pomiędzy pracownikiem a działem kadr, oszczędza czas i pozwala obydwu stronom skupić się na innych zadaniach.    

Pracownik posiada wgląd w dane z listy płac i dostęp do różnych dokumentów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne podczas pracy zdalnej. Pracownik może także wprowadzić zmianę danych osobowych w swoich aktach lub złożyć wniosek o urlop. To tylko niektóre z funkcjonalności dostępnych w systemie HRM. Spraw, aby Twoi współpracownicy w prosty sposób mogli samodzielnie zająć się sprawami kadrowymi.

Stałe i aktualne informacje 

Kompleksowy system do zarządzania zasobami ludzkimi musi posiadać narzędzie komunikacji wewnętrznej podobne do osi czasu, które pozwala na publikowanie bieżących informacji, komunikatów, ankiet, osiągnięć czy raportów. Jest to przestrzeń przeznaczona do stałego informowania wszystkich pracowników. 

Rozwiązanie to ma dwie podstawowe zalety, Przede wszystkim pozwala uniknąć nadmiaru informacji np. na poczcie e-mail. Poza tym poprawia wewnętrzną komunikację w firmie, co jest niezbędne do dobrego zarządzania zespołem. W rezultacie zarówno środowisko pracy,  jak i współpraca między pracownikami zostają wzbogacone. 

Pełna kontrola przez cały czas dzięki systemowi HRM

Jedną z głównych korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi jest dostępność pulpitu nawigacyjnego, który gromadzi wszystkie dane. Dzięki niemu jesteśmy w stanie uzyskać pełny obraz firmy.  Pulpity w rozwiązaniu Exact dla HRM pozwalają utrzymać wszystko pod kontrolą i skoncentrować się na wynikach. Masz wgląd w koszty płacowe, urlopy, nieobecności oraz procesy zatrudniania, przenoszenia i zwalniania pracowników. Wszystkie informacje zostaną ujęte na różnych wykresach, które będą oferować globalne spojrzenie na wyniki firmy, pomagając w ten sposób we właściwym podejmowaniu decyzji przez kierownictwo. 

 

 

 

Rozwiązanie zaprojektowane dla każdej firmy

Każde przedsiębiorstwo ma inne priorytety, dlatego systemy zarządzania zasobami ludzkimi powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego biznesu. Narzędzie to musi być w pełni kompatybilne i konfigurowalne, oferując każdej firmie unikalne rozwiązanie. Takie właśnie jest rowiązanie Exact.

Podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste i aktualne dane to najlepszy sposób na zagwarantowanie ciągłości działania firmy. Aby dysponować tymi danymi, konieczne jest wdrożenie systemu HRM, które zapewni zarówno wszystkim pracownikom, jak i działowi kadr wszelkie pożądane funkcjonalności i informacje.

Chcesz poznać więcej możliwości Exact dla HRM? Pobierz naszą broszurę.

PL Select your country