Exact Event Manager algemeen beschikbaar

Met Exact Event Manager houdt u grip op uw business, ook op momenten dat het spannend wordt. Er wordt automatisch een seintje gegeven bij bedrijfskritische gebeurtenissen (events). Zo wordt voorkomen dat er knelpunten ontstaan. Voorbeelden van deze events zijn automatische herinneringen over jubilea of het automatisch herinneringen sturen bij een betalingsachterstand.

De afgelopen periode is in Nederland een Controlled release geweest met versies 1.5 en aansluitend 1.6. De opmerkingen en suggesties van de Controlled release participanten hebben er voor gezorgd dat wij verschillende punten hebben opgelost en verbeteringen in de programmatuur hebben kunnen doorvoeren.

Inmiddels is de oplossing Exact Event Manager algemeen beschikbaar en kunnen wij terugkijken op een succesvolle controlled release fase. De positieve reacties die wij in de afgelopen periode van de deelnemers mochten ontvangen en de recente wijzigingen die we hebben doorgevoerd hebben ons doen besluiten de programmatuur algemeen vrij te geven vanaf versie 1.6 van Exact Event Manager.

Nederlandstalige documentatie
Via de Customer of de Reseller portal kunt u zoeken naar  document 22.322.732 - Startpagina Exact Event Manager. In dit document vindt u alle Nederlandstalige documentatie over de Exact Event Manager.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel