Het werken met een vervaldatum voor het verlofrecht

Met ingang van 01-01-2012 is de nieuwe wetgeving voor vakantierechten van kracht. De aanleiding hiervoor is dat de huidige wetgeving niet aansluit bij de Europese richtlijnen. Vanaf 1 januari 2012 vervalt wettelijk vakantierecht 6 maanden na het kalenderjaar van opbouw en bovenwettelijk vakantierecht 5 jaar na het kalenderjaar van opbouw.

Voor langdurig zieke medewerkers veranderen de regels ook. In plaats van vakantierecht over de laatste 6 maanden van hun ziekte, vindt de opbouw van het verlofrecht nu continu plaats. Branches, cao's en werkgevers kunnen afwijken van deze wettelijke wijziging ten gunste van de werknemer.

Hoe kan ik hiermee werken?
Om te gaan werken met een vervaldatum voor het verlofrecht dient u de stappen uit dit document te doorlopen. Deze stappen zijn gebaseerd op een verlof- en verzuimadministratie die reeds is ingericht. Voor meer informatie over het inrichten van een verlof- en verzuimadministratie kunt u het document De verlof- en verzuim-registratie in Exact Synergy Enterprise raadplegen.

 

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel