Uw feedback gerealiseerd in Exact Online

Uw wensen en suggesties voor bestaande en nieuwe functionaliteit vormen één van de belangrijkste informatiebronnen bij het ontwikkelen van onze software. Zo sluit onze software nog beter aan bij uw wensen en behoeften. U kunt efficiënter werken, de software past beter bij uw informatiebehoefte en is bovendien gemakkelijk in gebruik.

Op basis van klantfeedback is de afgelopen periode hard gewerkt aan een aantal kleine functies binnen Exact Online Handel. Maar ook op de andere gebieden in Exact Online zijn verbeteringen aangebracht. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten per onderwerp:

Financieel


 • Aanpassing rapporten. Transporttotalen zijn toegevoegd in alle af te drukken rapporten.

 • De demo administratie bevat meer content.

 • Filters worden in de volgende schermen bewaard:

  • Btw-aangifte, Identificatie, Veld type

  • Digitale brievenbus, Status

  • Grootboekkaart, Groepeer op en Na boeken

  • Overzicht boekingen, veld Tonen

  • Export filter in XML export transacties
Accountancy

 • Kamer van Koophandel connectie bij het aanmaken van een nieuwe administratie. De gegevens van de Kamer van Koophandel worden gebruikt om de administratie data aan te vullen.

 • Informatieve melding over de tijdsduur van een nieuwe koppeling met uw accountant. Het kan tot 24 uur duren voor de connectie tot stand is gebracht. Hierover wordt u nu geïnformeerd.


Salaris


Handel (en daarmee Productie)

CRM

 • Offerte lay-out: het veld Verkoper is nu beschikbaar op de offerte lay-out. Op deze manier kunt u de klant laten zien wie er verantwoordelijk is voor de offerte.

 • Verkoopkans en offerte: het is nu mogelijk een project te koppelen aan een verkoopkans en offerte. Middels een hyperlink wordt het gekoppelde project geopend.

 • Verkoopkans overzicht is aangepast. Wanneer u het Historie tabblad selecteert op de overzichtspagina van de verkoopkansen, is het nu mogelijk om in het filterveld Verkoopkans fase zowel actieve als inactieve verkoopkans fasen te selecteren.

 • Als een verkoopkans gewonnen of verloren is, kunt u nu selecteren welke concurrent betrokken was bij deze verkoopkans. Op de Verkoopkanskaart zal de geselecteerde concurrent in het tabblad Betrokken te zien zijn.

 • Belangrijker nog is dat u nu kunt filteren op concurrenten van gewonnen of verloren verkoopkansen op overzichtspagina van verkoopkansen.

 • Activiteiten: Na het aanmaken van een Klacht of Serviceverzoek door een gebruiker kunnen ook andere gebruikers de inhoud aanpassen van deze verzoeken.

 • XML export offertes: Via XML is het nu mogelijk offertes te exporteren.

 • Er is een wijziging bij het importeren van XML relaties die dezelfde naam hebben als een bestaande relatie: Bij het importeren in XML van een relatie was het voorheen zo dat een bestaande relatie met dezelfde naam in uw administratie werd overschreven door de nieuw geïmporteerde informatie. Dit is nu aangepast. Wanneer u relaties importeert kunt u specificeren of u de bestaande informatie wilt overschrijven of een nieuwe relatie aanmaken.

 • Import contactpersonen (CSV). Bij de import van contactpersonen zit een extra controle op dubbele contactpersonen.

 • Activiteiten kunnen nu ook bekeken worden op de Exact Online apps voor Iphone en Android. Dit kunnen taken, service verzoeken of klachten zijn.


De wijzigingen zijn reeds beschikbaar. Meer details over de nieuwe functionaliteit vindt u in de release notes die voor elke wijziging worden geschreven.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel