Op vakantie?

Het vakantiegeld wordt bij veel bedrijven het hele jaar gereserveerd en één keer per jaar uitgekeerd aan de medewerkers. De uitkering van het vakantiegeld gebeurt vaak in de maanden april, mei of juni. U kunt dit proces automatisch laten verlopen in Exact Online Salaris. In deze blogpost wil ik ingaan op een aantal veel gestelde vragen over de uitbetaling van het vakantiegeld.


 1. Hoe kan ik vakantiegeld inrichten?
  Een juiste inrichting van de componenten voor reservering vakantiegeld en uitbetaling vakantiegeld is van belang. Deze twee componenten zijn standaard aanwezig in de arbeidsvoorwaardengroep en zijn automatisch aan elkaar gekoppeld. U kunt ze vinden via het onderhoud van de arbeidsvoorwaardengroep. De componenten hebben standaard als benaming ‘VAKGRES – Reservering vakantiegeld’ en ‘VAKGUITB – Vakantiegeld uitbetaling’. De component vakantiegeld uitbetaling kunt u niet bewerken. De inrichting van het vakantiegeld dient volledig te gebeuren in de component ‘Reservering vakantiegeld’.

 2. Over welke periodes wordt vakantiegeld gereserveerd?
  In de component ‘VAKGRES - Reservering vakantiegeld’ kunt u instellen over welke periodes het vakantiegeld gereserveerd dient te worden. Via de arbeidsvoorwaardengroep kunt u de component ‘VAKGRES – Reservering vakantiegeld’ openen. Vervolgens kunt u op de link achter het veld ‘Berekend bedrag cumulatief’ of het veld ‘Berekende periodes (voor peilperiode)’ klikken. Welke van de twee opties van belang is, is afhankelijk van de berekeningsmethodiek die geselecteerd is in het veld ‘Vakantiegeld berekeningsmethodiek’. Na het klikken op de link achter het veld ‘Berekend bedrag cumulatief’ of ‘Berekende periodes (voor peilperiode)’ kunt u een traject van periodes definiëren. Hier staat standaard aangeven dat vakantiegeld gereserveerd dient te worden vanaf periode 6 vorig jaar t/m periode 5 huidig loonjaar.

 3. Waar kan de periode van uitbetaling vakantiegeld ingesteld worden?
  Door de component ‘VAKGRES - Reservering vakantiegeld’ te bewerken, kunt u de betalingsperiode aanpassen. Deze is standaard ingesteld op periode 5. U kunt de component bewerken via het onderhoud van de arbeidsvoorwaardengroep via het menupad .

 4. Hoe kan een bedrag ingegeven worden voor het reeds gereserveerde vakantiegeld?
  Indien u het vorige loonjaar de salarissen al verloond heeft in de betreffende administratie in Exact Online Salaris, zal automatisch de reservering over het loonjaar heen doorlopen. Het gereserveerde bedrag tot en met het moment van vakantiegeld uitbetaling zal uitbetaald worden. Hierbij is wel van belang welke reserveringsperiodes u heeft gedefinieerd in de vakantiegeld reserveringscomponent. Zie hiervoor ook vraag 2  “Over welke periodes wordt vakantiegeld gereserveerd?”

  Als u dit loonjaar voor het eerst werkt met Exact Online Salaris, kan het voorkomen dat de reservering vakantiegeld er cumulatief nog niet goed in staat. U kunt dit eenmalig inboeken middels een historische boeking op de component ‘VAKGRES – Reservering vakantiegeld’ in menupad . Dit kan in één handeling in tabelstructuur voor de medewerkers ingevoerd worden.


 5. Is het mogelijk om op de loonstrook in de cumulatieven het gereserveerde bedrag aan vakantiegeld te tonen?
  Dit is mogelijk. Per arbeidsvoorwaardengroep kunt u definiëren welke componenten u onderaan de loonstrook in de cumulatieven wilt tonen. Dit doet u door de arbeidsvoorwaardengroep te openen via het menupad . Vervolgens kunt u op de link ‘Loonstrookvakken’ klikken. Indien hier niets gedefinieerd is voor het loonstrookvak ‘Componenten’, zal de component vakantiegeld reservering automatisch op de loonstrook getoond worden. Indien u voor het vak ‘Componenten’ één of meerdere componenten heeft gedefinieerd, zal de reservering vakantiegeld alleen getoond worden als u die hier toevoegt. Tijdens het toevoegen van de component ‘VAKGRES – Reservering vakantiegeld’ kunt u aangeven of u de totalen van alle lopende jaren of alleen van het huidige jaar wilt tonen. Bij het tonen van het totaal aan het gereserveerde bedrag vakantiegeld van alle lopende jaren, wordt rekening gehouden met eerdere vakantiegeld uitbetalingen in Exact Online Salaris.


Meer informatie
Er is een verzameldocument waarin veel gestelde vragen over vakantiegeld in Exact Online Salaris worden toegelicht. U kunt dit document via deze link opvragen.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel