Meer inzicht in de voortgang en resultaten van uw projecten

Als u gebruik maakt van onze Uren&Facturen oplossing dan heeft u vast gezien dat u via het menu  een aantal rapporten kunt genereren. Maar wat kunt u precies met deze rapporten? In deze blogpost geven we daar meer inzicht in.

Factureerbaarheid
Het rapport factureerbaarheid toont de factureerbaarheid van de medewerkers per maand. In dit overzicht ziet u de ingevoerde uren/kosten per medewerker en de status van de invoer. Zijn de uren bijvoorbeeld alleen ingediend of ook definitief gemaakt?

Verslagproject

In dit overzicht ziet u ook een vergelijking tussen factureerbare en niet-factureerbare invoer. Net zoals in vele andere schermen in Exact Online kunt u rechtsboven klikken op het gereedschapsicoon en vervolgens op Aanpassen, om kolommen toe te voegen of te verwijderen. In dit scherm bekijkt u de resultaten per medewerker per periode, of u kiest een datumtraject met gebruik van de filters bovenin.

Controlelijst
Dit overzicht is bedoelt om goedgekeurde invoer met voorgestelde en gegenereerde facturen te vergelijken. De voorgestelde facturen ziet u in de kolommen Voorgesteld (uren) en voorgesteld. De gegenereerde facturen ziet u in de kolommen Gegenereerd (uren) en Gegenereerd. Door deze kolommen te vergelijken kunt u bekijken hoe wijzigingen in uw factuurvoorstellen zich verhouden tot het werk dat u heeft voltooid.

Verslagproject

In dit rapport komen alleen uren en/of kosten naar voren die de eigenschap Verkoop hebben. Dit kunt u aanvinken op de artikelkaart van uw uursoort.

De invoerregels die worden getoond zijn die van projecten met als type Nacalculatie. Invoer die betrekking heeft op een vaste prijs project of niet factureerbare projecten zal niet zichtbaar zijn in het overzicht.

Ingevoerde tijd en kosten
In dit overzicht bekijkt u alle beschikbare tijd- en kosteninvoer. U kunt gebruik maken van filters om een overzicht naar wens te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld kolommen toevoegen zoals project, medewerker, manager. Dit doet u via de link Aanpassen.

verslagproject

U ziet in dit overzicht meerdere tabbladen, hiermee kunt u overzichten maken op basis van project, per medewerker of per week. U kunt ook gebruik maken van bijvoorbeeld het filter Medewerker, om alleen de invoer van één bepaalde medewerker te zien.

Resultaten Financieel
Het resultaten rapport toont de financiële informatie van een project voor alle projecten voor een bepaald boekjaar. U kunt de omzet van het huidige boekjaar en het voorgaande boekjaar bekijken zodat u deze kunt vergelijken.

verslagproject

Project realisaties
In dit overzicht worden alle projecten getoond. Er zijn veel filters beschikbaar waarmee u bijvoorbeeld alleen alle actieve vaste prijs projecten kunt laten zien. Individuele projecten kunt u bekijken, bewerken of verwijderen (de knoppen rechts). Het is ook mogelijk om vanuit dit overzicht een nieuw project aan te maken door te klikken op de knop Nieuw.

verslagproject

Via het gereedschap en Aanpassen kunt u de kolommen aanpassen en bijvoorbeeld filters toevoegen.

We hopen u met deze rapporten meer inzicht te geven in de voortgang en resultaten van uw projecten. Bij verdere vragen horen we graag van u!

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel