Zelf bepalen wie er kan boeken

Met menurechten kunt u aangeven welke gebruikers welk menupad mogen benaderen. In veel gevallen wilt u deze rechten echter specifieker kunnen definiëren. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van de dagboeken. Wanneer u een gebruiker rechten geeft op het menupad voor het onderhouden van de dagboeken, kan de gebruiker al deze dagboeken onderhouden. Maar wist u dat het ook mogelijk is om per dagboek aan te geven wie dit mag bewerken en of onderhouden?

U kunt per dagboek aangeven welke gebruikers dit dagboek en de gegevens gekoppeld aan dit dagboek mogen bewerken. Gebruikers die rechten hebben op het menupad mogen alleen nog maar de informatie van deze dagboeken (en de informatie die hieraan gekoppeld is) bekijken, tenzij ze 'Bewerken/Onderhouden' rechten hebben op het dagboek. Op deze wijze heeft u meer controle over welke gebruikers een dagboek en de boekingen in dit dagboek kunnen aanmaken, bewerken, verwijderen, verwerken, etc.

Rechten per dagboek
Bij het onderhoud van een dagboek (menupad ) beschikt u over het tabblad 'Rechten'. Op het tabblad 'Rechten' kunt u aangeven welke gebruikers welke rechten hebben op het dagboek. Boven in het scherm kunt u middels de zoekvelden zoeken naar de medewerkers. U kunt zoeken op de status, het nummer de kostenplaats en de volledige naam van de medewerker. Vervolgens kunt u aangeven welke medewerkers 'Alleen bekijken' of 'Bewerken/Onderhouden' rechten hebben. Gebruikers met 'Bewerken/Onderhouden' rechten op het dagboek mogen de gegevens van het dagboek aanpassen. Ditzelfde geldt voor het invoeren, genereren, bewerken, laten vervallen, verwijderen en verwerken van boekingen die betrekking hebben op dit dagboek. Ook om termijnen die betrekking hebben op het dagboek te kunnen laten vervallen dient de gebruiker over 'Bewerken/Onderhouden' rechten te beschikken voor het dagboek.


De rechten definiëren bij het inkoopdagboek.

Verwerken van facturen
Bij het verwerken van verkoopfacturen wordt een mutatie aangemaakt in een verkoopdagboek. Om een verkoopfactuur te kunnen verwerken dient te gebruiker dan ook te beschikken over 'Bewerken/Onderhouden' rechten voor dit verkoopdagboek. Wanneer er bij het verwerken van verkoopfacturen meerdere verkoopfacturen worden geselecteerd die betrekking hebben op meerdere dagboeken, dan worden de facturen voor dagboeken waarvoor de gebruiker geen 'Bewerken/Onderhouden' rechten heeft, niet verwerkt. Bij het verwerken wordt hiervan op het tabblad 'Voortgang' een melding getoond.

Product update 404
Let op, vanaf product update 404 is het mogelijk om voor inkoop- en verkoopdagboeken deze rechten te definiëren.  In voorgaande releases was het reeds mogelijk om per bank-, kas- en girodagboeken aan te geven welke gebruikers die dagboeken mogen onderhouden.

 

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel