Wat zijn de salariswijzigingen per 1 januari 2012?

Ook dit jaar gaan er wetswijzigingen van start die betrekking hebben op de loonadministratie. In de softwarepakketten van Exact zijn er aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan deze wetswijzigingen. Als u over de eindejaar update beschikt, is het mogelijk om loonjaar 2012 te verlonen.

In deze blog wil ik u een kort overzicht geven met de meest belangrijke wijzigingen voor loonjaar 2012.

Vitaliteitspakket


Zoveel mogelijk mensen moeten aan het werk blijven. Daarom wil de regeling doorwerken belonen. Het moet ook mogelijk zijn om werk en andere activiteiten op een flexibele manier met elkaar te combineren. Het vitaliteitspakket is hierom geïntroduceerd. Dit pakket bevat regelingen die in 2012 en 2013 worden ingevoerd:

 • Spaarloon vervalt
  Het is vanaf 2012 niet meer mogelijk in te leggen in een spaarloonregeling. De spaarloonregeling vervalt. Het opgebouwde spaarvermogen valt (hoogstwaarschijnlijk) vrij in 2012. In Exact Globe, Exact Compact en Exact Online wordt tijdens het openen van loonjaar 2012 de component spaarloon beëindigd per 31-12-2011.
  In Exact voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Globe 2000 wordt bij het openen van loonjaar 2012 bij de medewerkers het bedrag voor spaarloon op 0 gezet. De toeslag blijft nog wel gekoppeld aan de medewerker, maar met een nulbedrag. De toeslag is loonjaaronafhankelijk, voor alle loonjaren is het spaarloonbedrag dus 0 bij de medewerker. Indien u in een voorgaand loonjaar nog wilt boeken, kunt u tijdens het invoeren van de boeking het betreffende bedrag invullen bij de toeslag.

 • Levensloopregeling wordt afgeschaft per 2012/ 2013
  Alleen medewerkers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levenslooprekening hebben staan kunnen in 2012 nog deelnemen aan de levensloopregeling. Vanaf 2013 geldt de levensloopregeling alleen nog voor deelnemers die 58 jaar of ouder zijn op 31 december 2012.
  Het levenslooptegoed kan door alle deelnemers in 2013 omgezet worden naar het nieuwe flexsparen. Als het levenslooptegoed op 31 december 2013 niet is omgezet naar een flexspaarregeling, dan wordt het volledige levenslooptegoed belast als loon uit tegenwoordige arbeid. Er zijn hier geen aanpassingen voor gedaan in de verschillende productlijnen.

 • Flexsparen
  Iedereen met inkomen uit arbeid belast in Box 1 kan vanaf 2013 flexsparen bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Dit wordt niet via de loonadministratie, maar via de inkomstenbelasting geregeld.

 • Werkbonus
  De werkbonus wordt geïntroduceerd en vervangt de verhoogde arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbonus. In 2012 vervalt al de verhoging van de arbeidskorting voor oudere medewerkers. Per 2013 vervalt ook de doorwerkbonus en komt de werkbonus.


Aanpassingen in de loonaangifte


In de loonaangifte voor 2012 zijnde volgende wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn beschikbaar in de eindejaarsversie:

 • Code 7 is toegevoegd als reden geen bijtelling privé-gebruik auto van de zaak (rubriek CdRdnGnBijt).

 • De premiekorting ouderen wordt ook van de premie sectorfonds afgehaald.

 • De rubriek ‘PrLnWAOAok’ is gewijzigd naar ‘TotPrLnWgaWhk’.

 • De rubriek ‘PrWAOAok’ is gewijzigd naar ‘TotPrWgaWhk’.

 • De rubriek ‘EHSpLn – Eindheffing spaarloon’ is verwijderd.

 • De rubriek ‘PrLnWaoWga’ is gewijzigd naar ‘PrLnWgaWhk’.

 • De rubriek ‘PrWAOAok’ is gewijzigd naar ‘PrWgaWhk’.

 • In het onderhoud van de medewerker kan in het veld ‘Vakantiebonnen’ vanaf loonjaar 2012 ook ‘Tijdsparen’ geselecteerd worden indien tijdspaarfonds toegepast wordt. Deze wordt ook meegenomen in de loonaangifte en is bedoeld voor de bepaling van het dagloon.


Kleinebanenregeling


In 2010 is de kleinebanenregeling van start gegaan. Deze regeling is vanaf loonjaar 2012 niet meer van toepassing. De instelling voor het toepassen van de kleinebanenregeling per medewerker is alleen aanwezig in de salarisgegevens van de loonjaren 2010 en 2011.

Afdrachtvermindering Onderwijs


Per 1 januari 2012 zijn de bedragen voor de afdrachtvermindering onderwijs voor een aantal opties aangepast. Er is een nieuwe optie toegevoegd voor de afdrachtvermindering onderwijs in de diverse productlijnen.

Wetswijziging vakantiewetgeving


Tot en met 2011 mogen werknemers in Nederland hun vakantiedagen opsparen tot vijf jaar na de laatste dag van het opbouwjaar. Deze regel verandert voor de wettelijke vakantiedagen. Vanaf 1 januari 2012 zijn wettelijke vakantiedagen nog maar zes maanden geldig na het jaar van opbouw. Wettelijke vakantiedagen die de medewerkers opbouwen in 2012, moeten zij dus opnemen voor 1 juli 2013.

Deze nieuwe regelgeving geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. Het wettelijk vakantiesaldo kunt u berekenen door de wekelijkse arbeidsduur van de medewerker met vier te vermenigvuldigen. Als een medewerker 38 uur werkt, heeft hij recht op 152 (4 * 38) vakantie-uren. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijven de oude regels gelden.

Naast de kortere vervaltermijn regelt de nieuwe wetgeving dat langdurig zieken dezelfde rechten krijgen als niet-zieken als het om vakantieopbouw gaat. Tot en met 2011 bouwden langdurig zieken alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte. Vanaf 1 januari 2012 bouwen zij vakantie op over hun gehele ziekteperiode.

In Exact voor Dos, Exact voor Windows, Exact Globe 2000 en Exact Compact worden geen aanpassingen doorgevoerd om aan deze wetgeving te voldoen. Het is namelijk niet verplicht om dit op de loonstrook van de medewerker te tonen of om dit in uw loonadministratie te voeren.

In Exact Globe, Exact Online Salaris en Exact Synergy Enterprise worden wel aanpassingen doorgevoerd voor deze wetswijziging.  In Exact Online Salaris is het ondertussen beschikbaar. Voor Exact Globe en Exact Synergy Enterprise zijn deze aanpassingen echter niet doorgevoerd in de eindejaarsversies. Er komt een herstelfunctie beschikbaar waardoor het mogelijk is met terugwerkende kracht aan te geven wat het aantal wettelijk en bovenwettelijke verlofrecht is. Voor Exact Globe staat het gepland  voor product update 404. De geplande beschikbaarheid van product update 404 is 2e kwartaal 2012. In Exact Synergy Enterprise is het gepland voor product update 248.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel