Tip: Van debiteur naar crediteur

In Exact Globe zijn debiteuren en crediteuren aparte stamgegevens. In werkelijkheid kan het echter het geval zijn dat u zaken doet met een bedrijf dat bij u goederen afneemt, maar dat u tevens goederen levert aan dit bedrijf. Het betreffende bedrijf is dan als debiteur aanwezig in uw administratie en als crediteur. De verkoopgerelateerde gegevens worden geregistreerd op de debiteur, terwijl de inkoopgerelateerde gegevens op de crediteur worden geregistreerd. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat  u een inkoopfactuur van een bestelling heeft ontvangen van crediteur A, en dat u dat u (een deel van) deze post wilt verrekenen met een verkoopfactuur aan debiteur B, welke hetzelfde bedrijf betreft als crediteur A. Met Exact Globe kunt u ervoor zorgen dat de openstaande post bij debiteur B komt te staan, maar dat in de inkoophistorie nog altijd terug te vinden is dat de bestelling gedaan is bij crediteur A.

Nadat u de inkoopfactuur bij crediteur A heeft geboekt, opent u de debiteurenkaart van de debiteur waaraan u de post wilt toewijzen (in dit geval debiteur B) en drukt u op de knop afletteren. In het afletterscherm drukt u op de knop 'Opnieuw Toewijzen'. In het scherm dat wordt geopend selecteert u aan de linkerkant de crediteur waar de post openstaat (crediteur A). Aan de rechterzijde zijn de gegevens van debiteur B reeds ingevuld. Desgewenst kunt u hier enkele gegevens aanpassen. In het onderste deel van het scherm selecteert u de factuur. Vervolgens drukt u op de knop 'Verwerken'.

Op de achtergrond wordt nu automatisch een boeking aangemaakt waarbij de openstaande post wordt afgeboekt bij crediteur A, op opgeboekt bij debiteur B. De post staat nu niet langer open bij crediteur A. Bij debiteur B daarentegen vindt u nu beide posten terug die u met elkaar kunt afletteren.

Indien u een slechts deel van de factuur wenst over te boeken, dan dient de factuur eerst gesplitst te worden voordat u bovenstaande handelingen uitvoert. Hiervoor opent u de crediteurenkaart van crediteur A. Hier selecteert u de betreffende factuur en klikt op de knop 'Details'. In het detailscherm van de termijnen wijzigt u in de tweede regel het percentage of het bedrag naar de gewenste waarde.

Klik hiervoor op de knop 'Details' op crediteurenkaart van crediteur A. In het detailscherm van de termijnen wijzigt u in de tweede regel het percentage of het bedrag naar de gewenste waarde. Vervolgens klikt u op bewaren, waardoor de termijn wordt gesplitst. Via de debiteurenkaart van debiteur B, opent u het afletterscherm waar u middels de knop 'Opnieuw Toewijzen' Het scherm opent waar u de crediteur kunt selecteren. In plaats van het selecteren van de factuur kunt u nu in het onderste deel van het scherm het deel van de factuur (die u gesplitst heeft) selecteren. Vervolgens drukt u op de knop 'Verwerken'. Het deel van de factuur van crediteur A is nu overgeboekt naar debiteur B, waar u de posten met elkaar kunt afletteren.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel