Tip: Marges instellen voor het afdrukken van de jaaropgaaf

Jaarlijks dienen er jaaropgaven te worden aangemaakt voor uw werknemers. Om ervoor te zorgen dat alles op de juiste manier op het papier komt te staan, kunt u de marges aanpassen.

Voor wat betreft de startregel / startkolom van de NAW-gegevens van de werknemer is dit alleen in te stellen bij de voorbedrukte Jaaropgaaf via het menu  map Documentinstellingen. Bij de overige jaaropgaven is dit niet in te stellen.

Een andere manier om de marges te beïnvloeden is als volgt: vanuit Exact Globe kiest u linksboven in het scherm voor Bestand, Printerinstellingen en vervolgens voor de knop Instellingen om de marges te veranderen.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u via Bestand, Formulierenprinter de optie Salarisslips selecteren en via de knop Wijzigen de marges aanpassen. Hierbij kunnen ook negatieve waarden worden ingevuld. Ter voorbeeld: indien bij Top een negatieve waarde wordt ingevuld, dan zal hierdoor de jaaropgaaf hoger afgedrukt worden.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel