Tip: Een betaling terugdraaien en opnieuw uitvoeren

Het kan voorkomen dat er betalingen zijn gedaan en dat bijvoorbeeld het bankbestand niet goed kan worden gelezen door de software van de bank of dat het bestand is kwijtgeraakt. Daarnaast is het ook mogelijk dat na het aanmaken van het bankbestand toch nog een fout wordt ontdekt welke hersteld dient te worden. Op zo'n moment dient het betaalbestand opnieuw te worden aangemaakt.

Binnen Exact Globe zijn er verschillende mogelijkheden om het bestand opnieuw aan te maken. Dit is afhankelijk van de reden van het opnieuw aanmaken van het bestand.

Kopie van het oorspronkelijke betalingsbestand maken
In het geval dat het bestand niet beschikbaar is, maar de inhoud ervan wel juist is, dan kan bij Aangemaakte bankbestanden met de knop 'Opnieuw aanmaken' het bankbestand opnieuw worden gegenereerd. Dit bestand komt dan in de export directory te staan, zoals deze is aangegeven bij de bankinstellingen .

Fout corrigeren in betalingsbestand
Wanneer het bestand onjuist is dan zal de voorgaande methode niet helpen, omdat deze optie een nieuw bestand aanmaakt op basis van de bestaande betalingsgegevens.

In dit geval kan het worden opgelost door de fiattering terug te draaien en vervolgens de fiattering en verwerking opnieuw te doorlopen. Uiteraard dient u voor het fiatteren eerst de fout corrigeren. Dit kunt u doen aan de hand van de onderstaande stappen:


  1. Het terugdraaien van de fiattering kan via het menu .

  2. Zoek hier de terug te draaien boeking op. Eventueel kan bij 'Groepeer op' op Runnummer worden gegroepeerd om het terugvinden makkelijker te maken.

  3. Vervolgens kan de regel worden geselecteerd (aangeklikt), als er meer dan één regel moet worden aangepast dan kan dit worden gedaan door de <Ctrl>-toets ingedrukt te houden tijdens het aanklikken van de regels. Om een aaneengesloten blok regels te selecteren kan de eerste regel worden geselecteerd, vervolgens de <Shift>-toets indrukken en ingedrukt houden terwijl de laatste regel wordt aangeklikt. Alle tussenliggende regels worden dan meegenomen.

  4. Na het selecteren kan onderaan de knop 'Fiat. Terugdr.' (Fiattering terugdraaien) worden ingedrukt. Nu staan de boekingen die zijn teruggedraaid weer bij .

  5. Ga naar . Hier kunnen de boekingen nu worden aangepast om zo de fouten te corrigeren.

  6. Als de fouten zijn gecorrigeerd dan kunnen de boekingen opnieuw worden gefiatteerd door de regels te selecteren en vervolgens de knop 'Fiatteren' in te drukken.

  7. De boekingen komen nu bij te staan. Hier kunt u de regel(s) opnieuw selecteren. Druk hierna op de knop 'Verwerken' om het betaalbestand aan te maken.


Het nieuwe betaalbestand kan dan worden aangeboden aan de bank software.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel