Tip: Een activum met een negatief investeringsbedrag?

Binnen Exact Globe heeft u de mogelijkheid om verschillende soorten activa te registreren. Soms kan het voorkomen dat u een negatief investeringsbedrag dient in te vullen. De wens om een activum met een negatief investeringsbedrag te registreren, komt over het algemeen voort uit twee situaties:

1. Er komt een creditnota binnen voor een activum dat tegen het oorspronkelijke (positieve) investeringsbedrag is geregistreerd

In deze situatie is het mogelijk om de creditnota als tweede investeringsboeking aan het activum te koppelen. Dit kan door het activum te openen via menupad en onder tabblad 'Mutaties' de creditnota te koppelen.


 
Na koppelen van de creditnota komt deze als tweede investering terug en wordt de boekwaarde verlaagd.

Wanneer de afschrijvingsbudgetten opnieuw worden berekend, wordt voor toekomstige afschrijvingen (vanaf de boekdatum van de negatieve boeking) rekening gehouden met de gekoppelde creditnota. Wanneer u met terugwerkende kracht wilt afschrijven over het lagere investeringsbedrag, kunt u de de eerder aangemaakte afschrijvingsboekingen laten vervallen en vervolgens opnieuw berekenen en afschrijven.

2. Er is sprake van een negatief activum, bijvoorbeeld voor sponsoring

Om een op zichzelf staand negatief activum te registreren, kunnen de gebruikelijke stappen voor het aanmaken van een serienummer worden gevolgd. Vervolgens zal dit als volgt onder tabblad 'Mutaties' in het activumonderhoud worden weergegeven:

Het verschil met een positief activum is dat (onafhankelijk van de gekozen afschrijvingsmethode onder tabblad 'Algemeen') altijd wordt voorgesteld om het volledige negatieve bedrag in de eerste periode af te schrijven.

Wanneer dit niet de bedoeling is, kunt u zelf handmatig de budgetten over een gewenst aantal perioden verspreiden via de knoppen 'Bewerken' en 'Toevoegen' aan de rechterkant van dit scherm. Let er hierbij wel op dat dit activum op een later moment niet opnieuw berekend wordt. Op dat moment zal het systeem namelijk opnieuw het totale nog af te schrijven bedrag in de eerste afschrijvingsperiode zetten.

 
Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel