Staan er nog facturen open?

In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst. Het totale saldo van de saldilijst zal altijd aan moeten sluiten op de grootboekrekeningen debiteuren/crediteuren, als de peildatum de datum van vandaag is.

Is er tijdig betaald?
Vaak is het van belang om te weten of uw debiteuren wel tijdig betalen, met de Saldilijst heeft u de mogelijkheid om hier een rapportage van te maken. Dit kunt u op de volgende manier in Exact Globe Next doen:


  • Ga naar het menupad .

  • Selecteer boven in het selectiescherm de optie ‘Factuurlijst’.

  • Indien u één relatie wilt bekijken, vult u onderin het scherm de relatie in. Wanneer u dit niet doet, wordt de factuurlijst gemaakt voor alle debiteuren.

  • Klik vervolgens op Tonen.

  • Klik nu in het getoonde overzicht met de rechtermuisknop op een willekeurige kolomnaam en selecteer ‘Kolommen definiëren’.

  • Voeg nu de volgende twee kolommen toe: ‘Ontvangst/Betaald’ en ‘Dagen’.


Onder de kolom ‘Dagen’ kunt u zien na hoeveel dagen de betaling van een debiteur is ingeboekt in Exact Globe Next. In de kolom ‘Ontvangst/Betaald’ kan nagegaan worden of de openstaande factuur ook daadwerkelijk al is afgeletterd met een ontvangen betalingen van de betreffende debiteur.

Eventueel kunt u ervoor kiezen om het overzicht via de knop ‘Exporteren’, naar Microsoft Excel te exporteren. Hier kunt u vervolgens eenvoudig gemiddelden berekenen.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel