Prinsjesdag 2011

Wat biedt de Miljoenennota voor u? De derde dinsdag van september is inmiddels voorbij, de Miljoenennota was de week ervoor al bekend geworden. We hebben allemaal kunnen lezen wat de regeringsplannen voor het komende jaar zijn, maar wat betekent dit voor u? U vindt hier een paar regelingen uitgelicht:

Vitaliteitspakket
Zoveel mogelijk mensen moeten aan het werk blijven. Daarom wil de regeling doorwerken belonen. Het moet ook mogelijk zijn om werk en andere activiteiten op een flexibele manier met elkaar te combineren. Het vitaliteitspakket is hierom geïntroduceerd. Dit pakket bevat regelingen die in 2012 en 2013 worden ingevoerd:


 • Spaarloon vervalt in 2012
  Het is vanaf 2012 niet meer mogelijk in te leggen in een spaarloonregeling. De spaarloonregeling vervalt. Het opgebouwde spaarvermogen valt in beginsel vrij in 2013.

 • Levensloopregeling wordt afgeschaft per 2012
  Alleen medewerkers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levenslooprekening hebben staan kunnen in 2012 nog deelnemen aan de levensloopregeling. Vanaf 2013 geldt de levensloopregeling alleen nog voor deelnemers die 58 jaar of ouder zijn op 31 december 2012.
  Het levenslooptegoed kan door alle deelnemers in 2013 omgezet worden naar het nieuwe flexsparen. Als het levenslooptegoed op 31 december 2013 niet is omgezet naar een flexspaarregeling, dan wordt het volledige levenslooptegoed belast als loon uit tegenwoordige arbeid.

 • Flexsparen
  Iedereen met inkomen uit arbeid belast in Box 1 kan vanaf 2013 flexsparen  bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Dit wordt niet via de loonadministratie, maar via de inkomstenbelasting geregeld.

 • Werkbonus
  De werkbonus wordt geïntroduceerd en vervangt de verhoogde arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbonus. In 2012 vervalt al de verhoging van de arbeidskorting voor oudere medewerkers. Per 2013 vervalt ook de doorwerkbonus en komt de werkbonus.


Strakkere toepassing 30%-regeling
De 30%-regeling is een forfaitaire regeling die inhoudt dat de werkgever aan expats maximaal tien jaar lang een deel van het loon onbelast kan verstrekken. Dit voordeel geldt als tegemoetkoming voor de extra kosten die de medewerkers maken door hun verblijf in het buitenland. De regeling wordt in de praktijk echter een stuk ruimer toegepast dan bij invoering de bedoeling was. Met vijf maatregelen wil de regering de toepassing van deze 30%-regeling beperken. De maatregelen zijn:

 • Het belastbaar loon bij de medewerker dient hoger te zijn dan een bepaalde norm (voorlopig is deze vastgesteld op € 50.619). 

 • Er komt een toetsingsperiode van 25 jaar. Elke eerdere periode van verblijf of werken in Nederland binnen de toetsingsperiode wordt gekort op de looptijd van 10 jaar. 

 • Medewerkers die in de grensstreek wonen worden uitgesloten van het begrip ‘Ingekomen werknemer’. De medewerker dient voor het werken in Nederland op een afstand van minstens 150 km van de Nederlandse grens te wonen. 

 • Studenten die in Nederland afstuderen of promoveren en in het buitenland verbleven voorafgaand aan de studie, worden gezien als ‘uit het buitenland geworven’.


Loon-over systematiek structureel
Aangezien de eenduidige loonaangifte er voorlopig niet komt, is het voornemen om de ‘Loon-over systematiek’ af te schaffen ook van de baan. In 2012 mag u naast de 'Loon-in systematiek' ook de 'Loon-over systematiek' toepassen.

Jaarloonopgaaf
Ook volgend jaar kan de Belastingdienst bij werkgevers jaarloongegevens op te vragen om de toeslagen en aanslagen Inkomstenbelasting snel en juist vast te stellen.

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel