Einde van de maand in zicht

Het einde van de maand betekent voor veel bedrijven dat ze de BTW-aangifte moeten versturen. Om u op weg te helpen met de aangifte van deze maand, staan hieronder veel voorkomende vragen welke naar voren kunnen komen bij het aanmaken van een BTW-aangifte:

1. Waar moet ik rekening mee houden?


  • Maak gebruik van een aparte crediteurenrekening voor de belastingcrediteur

  • Gebruik als boekingsdatum altijd de laatste dag van de aangifteperiode

  • Maak gebruik van verschillende crediteuren voor de verschillende belastingen

  • Maak gebruik van verschillende BTW rekeningen


2. Hoe kan ik controleren welke facturen worden meegenomen in de BTW-aangifte?

Via het menu  kunt u zien welke facturen worden meegenomen in de BTW-aangifte. Het BTW-overzicht verschaft u uitgebreide informatie over de geboekte BTW in uw administratie. U kunt over een bepaalde periode de BTW mutaties opvragen.

3.  Hoe kan ik posten die niet meegenomen zijn in een BTW-aangifte mee laten nemen in een nieuwe aangifte?

Indien boekingen nog niet zijn meegenomen in een aangifte kunt u dit als volgt laten meenemen in een volgende aangifte periode.

Bij de eerst volgende aangifte kunt u kiezen voor de optie 'Automatisch toekennen'. Wanneer u de aangifte doet per maand en het is periode 7 dan zal het datumtraject 01-07-2010 t/m 31-07-2010 zijn. Door dit datumtraject te vergroten naar bijvoorbeeld 01-01-2010 t/m 31-07-2010 worden alle boekingen in voorliggende periode die nog niet zijn toegekend aan een aangifte meegenomen.

Let hierbij wel op , dat voor de voorgaande periodes geldt dat alle posten worden meegenomen die niet definitief zijn toegewezen aan een aangifteperiode. Posten worden definitief toegewezen indien de BTW-aangifte definitief wordt gemaakt. Als bijvoorbeeld voor periode 6 de aangifte alleen maar proef is gedraaid, dan zijn deze posten alleen nog maar toegekend aan de aangifte. Als vervolgens de aangifte wordt gedaan voor periode 7 en het datum traject is vergroot, dan worden deze posten uit periode 6 vervolgens definitief toegewezen aan periode 7.

Een andere optie is om via het BTW-overzicht de posten toe te kennen aan een aangifteperiode. Daarna kunt u de BTW-aangifte maken met de instelling op "Bestaand".

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel